perjantai 13. syyskuuta 2013

Opastajat opinteillä

Perjantaina 8.9. käynnistyi Suomenkielisen työväenopiston Opistotalossa Enterin uusille opastajille suunnattu Ohjaustaitojen koulutus.  Kurssin vastuullisena opettajana toimii Työväenopiston tietotekniikkasuunnittelija Juhana Mykrä ja Enterin puolelta toiminnan koordinaattori Juulia Andersson.
ATK-luokka Ilmarissa pidettävälle kurssille oli ilmoittatunut 14 opiskelijaa, joita kurssi kiinnosti muun muassa seuraavista syistä:
 • opiskelijoista muutama oli jo keväällä aloittanut opastuksen ja halusi näin täydentää osaamistaan,  jotta voisi entistä paremmin auttaa asiakkaitaan
 • moni koki kärryillä pysymisen, uuden oppimisen ja oman osaamisen jakaminen muille ikätovereille tärkeäksi
 • osa halusi lisää valmiuksia vapaaehtoisena vertaisohjaajana toimimiseen ja joskus haasteelliseksi koettuun ikäihmisten opastamiseen
 • osa oli valtavan kiinnostunut tietojenkäsittelystä
 • eläkkeelle jäämisen myötä löytyi aikaa uudelle harrastukselle.
Tämän kurssin tavoitteena on auttaa alkuun vapaaehtoisen vertaisohjauksen aloittavat opastajat.  Opiskelu ja oman osaamisen kehittäminen on välttämätön ja mielen virkeänä pitävä osa myös jo vapaaehtoisena vertaisohjaajana toimivan opastajan elämää. Tietotekniikan nopea kehittyminen vaatii meidät opastajat opintielle. Onneksi tarjolla on monia tapoja oppia uutta, tässä otos Enterin opastajien mahdollisuuksista:
 • Jokainen vertaisohjauskerta tarjoaa myös opastajalle tilaisuuksia oppia jotain uutta. Tekemällä oppii, niin tässäkin tapauksessa, kun joutuu selvittämään opastettavan kanssa hänen pulmiaan.
 • Internet on täynnä tietoa, jota voi omatoimisesti hyödyntää uuden oppimisessa. Tekstin lisäksi sieltä löytyy myös puhetta, videoita, yksittäisiä harjoitustehtäviä ja jopa kokonaisia kursseja. Opastajien oma Facebook-ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kysyä muilta opastajilta apua ohjaustoimintaan.
 • On mahdollista osallistua luennoille ja nykyisin usein myös Internetin kautta. Tällainen oli Enterin tilaama luento “Vinkkejä tietokoneen hankintaan” Opistotalolla 3.9.
 • Opiskelu ryhmässä sopii joillekin ihmisille yksin opiskelua paremmin. Enterin jäsenille on pitkään ollut tarjolla omaehtoisesti toimiva, kerran kuussa kokoontuva TVT-kerho. Tänä syksynä käynnistettiin sen rinnalle Windows 8-, Lumia- ja Videonteko -opintopiirit, joiden on tarkoitus olla hyvin itseohjautuvia ja osallistujien tarpeiden pohjalta eteneviä.
 • Luentojen lisäksi Enter järjestää yhteistyössä laitetoimittajien kanssa tilaisuuksia, joissa voimme myös kokeilla uutta teknologiaa käytännössä. Uusimme tänä syksynä viime keväisen tablettilaiteiden (iPad, Samsung ja Windows8) esittelysarjan.

 • Enter tukee opastajiensa omatoimista opiskelua myös laitteita lainaamalla. Tällä hetkellä lainattavissa on kannettava tietokone Windows 8 -käyttöjärjestelmällä, iPad- ja Samsung-tablettilaitteet ja joitakin kännyköitä. Näitä sekä muutamia kirjoja voi saada lainaksi kotiin netissä Jäsenhuoneessa olevien Lainaamon -ohjeiden mukaan tai ottamalla yhteyttä toiminnan koordinaattoriin.
Enterillä on tarjolla runsaasti erilaisia oppimispolkuja, joista jokainen opastaja - aloittelijasta konkariin - voi valita itselleen parhaiten sopivia. Eikä pidä unohtaa, että Enterin lisäksi ilmaista oppia tarjoavat myös työväenopistot ja kirjastot.
Oppia ikä kaikki - myös ikäihmisen ja ikinörtin.

teksti Helena Venäläinen
kuvat Juulia Andersson ja Helena Venäläinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti