keskiviikko 8. joulukuuta 2021

Ikäihmisten ATK-yhdistys ENTER ry:n synty — Muistoja 25 vuoden takaa

ENTER ry:n 25-vuotishistoriikin osa 2

Minulta kysyttiin, voisinko muistella Enterin syntyaikoja, ja minähän lupauduin heti. Kirjoittaminen ei ollutkaan niin helppoa kuin olin ajatellut, sillä onhan noista vaiheista jo Enterin 10-vuotishistoriikissa. Lopulta päädyin muistelemaan tuota aikaa niiden henkilöiden kautta, jotka omalta osaltaan vaikuttivat Enterin syntyyn.

Enter ry on virallisesti perustettu vuoden 1997 loppupuolella. Internet oli kuitenkin jo alkanut levitä hurjaa vauhtia ympäri maailmaa muutamaa vuotta aiemmin. Samanaikaisesti oli ymmärretty, että ikääntyvä väestö oli putoamassa kelkasta. Yhä enemmän palveluita oli alettu tarjota verkkoyhteyksiä hyödyntämällä. Itse työskentelin tuohon aikaan Stakesissa ikääntyneiden palveluihin liittyvissä hankkeissa projektisuunnittelijana.

Stakesissa oli herätty siihen, että ikäihmiset pitäisi pikaisesti saada tasavertaiseen asemaan muun väestön kanssa tietokoneiden ja internetin käytössä ja palveluiden hyödyntämisessä. Tietotekniikkaa hyödyntäviä palveluita suunniteltaessa ei kuitenkaan oltu ajateltu ikääntyneitä ja vammaisia. Jossakin sen aikaisissa dioissanikin luki: ”Design for young and you exclude the old. Design for old, and you include all”. Se oli vahva viesti myös yrityksille ja palveluiden suunnittelijoille.

Teaching older dogs new trigs -kurssin esite ja kurssitodistus
Teaching older dogs new tricks -kurssin esite ja kurssitodistus
Kävimme työtoverini kanssa tutustumassa muun muassa Irlannissa toteutettuihin ikääntyneille suunnattuihin atk-kursseihin, joiden nimenä oli ”Teaching older dogs new tricks”.

Kuva The Chronicle lehdessä 16.3.1996 nimeni on hauskasti kirjoitettu irlantilaisittain Mackinen😉
The Chronicle lehdessä 16.3.1996 nimeni on hauskasti kirjoitettu irlantilaisittain Mackinen

Myös Ruotsissa oli jo alettu järjestää tietokoneenkäyttökursseja senioreille. Stakesissa aloitimme pilottiprojektin, jonka tarkoitus oli perehdyttää ikäihmisiä tietotekniikkaan ja kouluttaa heitä Word, Excel ja PowerPoint -ohjelmien ja sähköpostin käyttöön. Tuolloin suomalaisista ikäihmisistä kotitalousbarometrin mukaan vain pari prosenttia omisti tietokoneen.

aPC SENIORIT -pilottikurssi sytytti halun oppia tietotekniikkaa

Kun ilmoitimme tietokoneen käytön pilottiprojektin alkamisesta vanhusjärjestöjen kautta, oli kiinnostuneiden senioreiden pilottiryhmä pian koossa. Stakesin yhteistyökumppanina toimi silloinen ATK-instituutti. Projekti oli määräaikainen, ja ATK-instituutin kanssa oli sovittu, että koulutus etenee ikäihmisten ehdoilla. Projektin tavoitteena oli kouluttaa senioreille Officen perusohjelmat – Word, PowerPoint ja Excel. Kouluttajaksi saimme ATK-instituutin lopputyötään tekevän opiskelijan, Janne Moilasen. Niinhän siinä sitten kävi, että kun projektin määräaika ATK-instituutin tiloissa päättyi, olivat ikäihmiset ehtineet perehtyä riittävästi vasta Word-ohjelmaan ja sähköpostin käyttöön.

aPC SENIORIT -kurssijuliste
aPC SENIORIT -kurssijuliste

Pilottiryhmäläiset kuitenkin toivoivat, että koko paketti voitaisiin käydä loppuun. Saimme pilotille lisäaikaa Stakesista, ja kouluttajaksemme lupautui Stakesin silloinen atk-päällikkö Kimmo Rousku. Sekä ATK-instituutin, että Stakesin kouluttajat olivat rauhallisia ja taitavia kouluttajia, ja eteneminen tapahtui senioreiden ehdoilla. Pilottikurssin jatko jouduttiin järjestämään Stakesissa kuitenkin iltaisin, koska meillä molemmilla oli Kimmon kanssa myös omat päivätyömme hoidettavana, ja atk-luokka vapautui senioreiden käyttöön vasta kun Stakesin omat päivittäiset koulutukset oli hoidettu. Itse toimin kurssilla tukihenkilönä ja auttelin tietokoneiden kanssa, jos jollakin oli vaikeuksia pysyä mukana, tai tuli muita hankaluuksia edetä muun ryhmän mukana. Kurssilla törmäsin pian omiin ennakkoluuloihini. Vanhin kurssilaisista oli reippaasti yli 80-vuotias palvelutalon asukas, ja oletin että hän tarvitsisi kurssilla eniten apua. Hän oli kuitenkin yksi näppärimmistä kurssilaisista, ja hallitsi asioita, jotka monille ”nuoremmille” senioreille aiheuttivat hankaluuksia.

Ikääntyneiden ATK-kiinnostus kyseenalaistettiin

Rauhallisten kouluttajiemme Jannen ja Kimmon ansiota oli, että kurssien jälkeen seniorit olivat innoissaan. He janosivat lisää tietoa ja osaamista tietotekniikan käytöstä. Tarkoitus oli liittyä HETKYn silloisen puheenjohtajan Jaakko Koskisen ehdotuksesta Helsingin tietotekniikkayhdistykseen (HETKY), mutta karille karahti. HETKYn hallituskokoonpano oli ehtinyt vaihtua, ja siellä oltiin sitä mieltä, että ikääntyneet eivät olisi sopineet yhdistyksen jäseniksi, koska he olisivat hallituksen mielestä lähinnä olleet kiinnostuneita vain alan lehdistä saatavista alennuksista.

Stakesissa työskennellyt tutkimusprofessori Jan Ekberg oli kanssani kokouksessa, jossa hylkäävä päätös HETKY:n jäsenyydestä tehtiin. Siinä eivät Jan Ekbergin kansainvälinen arvostus tai meidän selityksemme auttaneet, ja lähdimme hyvin turhautuneina kokouksesta. Kokouksen jälkeen mietimme mitä seuraavaksi voisimme tehdä. Yhdessä Stakesin ylitarkastajan Annikki Korhosen ja Jan Ekbergin kanssa syntyi ajatus oman yhdistyksen perustamisesta senioreille.

Ikäihmiset halusivat oman atk-yhdistyksen

Samoihin aikoihin, kun Stakesissa aloitimme pilottikurssit, oli Ikäihmisten yliopistossa koulutussuunnittelijana toiminut Helky Ahokas järjestänyt ikäihmisille kursseja tietotekniikan käytöstä. Heillä oli myös etäkoulutuspisteet Lohjan vanhainkodissa ja seurakunnan tiloissa Hakaniemessä. 

Kuvakaappaus artikkelista Waariko verkkoon, Anja Mäkinen: Dialogi 6/1997, Stakes
Kuvakaappaus artikkelista Waariko verkkoon, Anja Mäkinen: Dialogi 6/1997, Stakes

Otimme yhteyttä Helkyyn ja saimme lisätietoa heidän kursseistaan. Helky laittoi tietoa omien kurssiensa osallistujille kokouksesta, jossa pohdittaisiin yhteisen ”atk-yhdistyksen” perustamista. Myös tässä kokouksessa Kimmo Rouskulla oli rooli kokouksen alustajana ja innoittajana. Kävi tosin niin, että Stakesin koneet kaatuivat ensimmäisen kerran ja Kimmo joutui keskeyttämään luentonsa.

Enterissä on vielä mahdollisesti muutama ”alkuperäisjäsen”, jotka muistanevat yhteiset ponnistelumme vuoden 1996 – 1997 järjestön syntyajoilta. Ihan itsestään selvää ei ollut, miten ikäihmisten tiedonjano tietotekniikasta – silloin puhuttiin atk-taidoista – saataisiin parhaiten tyydytetyksi. Ja jos oma yhdistys perustettaisiin, mikä sen rooli olisi tietotekniikkataitojen kehittämisessä.

Tietokoneet olivat kalliita, ja Stakesissa yritimme haalia kokoon käytettyjä tietokoneita eri organisaatioista. Lahjoitimme koneet sitten vanhainkoteihin ja palvelukeskuksiin, missä ikäihmiset saivat käyttää niitä vapaasti muun muassa lastenlastensa kanssa viestimiseen. Ongelmia tuottivat kuitenkin usein hitaat tietoliikenneyhteydet ja niiden hinta, koska erityisesti kunnallisissa laitoksissa ei oltu varauduttu maksamaan ylimääräistä senioreille tarkoitetuista tietoliikenneyhteyksistä. Datan hinta oli tuolloin määritelty toisin kuin tänä päivänä. Nythän operaattorit tarjoavat datayhteyksiä kohtuuhintaisena kuukausihinnoiteltuina pakettihintoina. Tuolloin puheluiden ja datan hinta määräytyi käytön mukaan, ja lasku nousi helposti useampiin kymmeniin, jopa satoihin markkoihin kuukaudessa. Monet kotona asuvat kurssilaiset käyttivätkin kirjaston koneita, jos oman koneen hankinta ei ollut mahdollinen eläkeläisen kukkarolle. Kaikissa kirjastoissa ei tosin siihen aikaan ollut asiakkaiden käytössä olevia tietokoneita.

1997 perustetun yhdistyksen vetovastuu senioreilla alusta lähtien

Vaikka Enterin taival laitettiin alkuun vuoden 1996 lopulla, yhdistyksen perustamisvuodeksi tuli lopulta 1997:  Varsinainen yhdistyksen perustamisesta päättävä kokous saatiin aikaiseksi syksyllä 1997. Se järjestettiin Munkkiniemen palvelutalossa. 

Enter perustamisasiakirja
ENTER ry:n perustamisasiakirja 9.10.1997
Samoihin aikoihin oli aloitettu myös ikäihmisten koulutukset ainakin Tampereella ja Kuopiossa, missä toimivat nykyään Enteriä vastaavat yhdistykset ATK-Seniorit Mukanetti ry ja Senioreiden ATK-yhdistys Savonetti ry.

Heti alkuun olimme Stakesissa sopineet, että jos yhdistys saadaan perustettua, siitä vastaavat seniorit itse. Heitä ei saisi olla ohjailemassa mikään omia intressejään ajava ulkopuolinen taho. Toki osallistuin itse aktiivisesti Enterin hallituksen kokouksiin lähes 10 vuotta perustamisen jälkeen, mutta lähinnä kyse oli resurssien tarjoamisesta kokoustilojen, välineiden ja koulutuksen muodossa. Enterin päätehtävänähän oli aluksi antaa vertaistukea yhdistyksen jäsenistölle tietotekniikan käytössä palvelutaloissa ja vanhainkodeissa.

Ympyrä sulkeutuu

Nyt näyttäisi siltä, että ympyrä sulkeutuu. Jäin itse eläkkeelle lokakuun alussa 2021, eli noin kuukausi siitä kun kirjoitan näitä muistelmia Enterin syntyajoista. Viimeinen oma työpäiväni työelämässä osui sattumalta organisaationi, HAUS kehittämiskeskuksen, 50-vuotisjuhlapäivään syyskuun viimeisenä päivänä 2021. HAUSissa olin työskennellyt tuolloin tasan 13 vuotta, mutta toiveeni oli, että erillisiä ”eläkkeellelähtöjuhlia” ei järjestetä. Yhdeksi juhlapuhujaksi HAUSin juhlaan oli kutsuttu sattumalta HAUSin kanssa läheistä yhteistyötä tekevä entinen työtoverini. Hän oli Kimmo Rousku, joka Enterin syntyaikaan työskenteli Stakesin atk-päällikkönä ja on paitsi tietokirjailija ja ahkera bloggaaja, myös Digi- ja väestötietoviraston digitaalisen turvallisuuden VAHTI-johtoryhmän pääsihteeri ja tietoturvaekspertti.

Kimmon juhlapuhe kietoutui paitsi HAUSin IT-koulutuksen historiaan, myös omaan historiaani hyvin läheisesti, koska olimme jatkaneet yhteistyötä Kimmon kanssa tietotekniikan parissa myös HAUSin aikana. Näin HAUSin juhlasta muodostui myös osa omaa työhistoriaani.

Kiitokset Enterin synnystä onkin syytä jakaa hyvin laajasti niille henkilöille, jotka omalla työpanoksellaan ja koulutustaidoillaan ovat vaikuttaneet siihen, että ikääntyneet ovat ylipäänsä innostuneet tietotekniikasta ja vapaaehtoisneuvonnasta. Näitä henkilöitä ovat muun muassa Janne Moilanen, Kimmo Rousku, Helky Ahokas ja Ikäihmisten yliopiston silloiset IT-kouluttajat sekä Eeva Oksanen ja Saija Kosonen (s. Lehtimäki), joka seurasi Eeva Oksasta senioreiden kouluttajana Soneralla. Alkusysäyksen antoivat kuitenkin Pohjois-Irlannin Faith Gibson ja Jack Fawcett, joiden ansiosta senioreiden atk-kurssit rantautuivat lopulta myös Suomeen.

Omasta puolestani toivotan Enterille pitkää ikää ja menestystä. Maailman muuttuessa meidän kaikkien on opittava koko ajan uusia taitoja, jotta selviämme päivittäisissä asioinneissa, ja pysymme mukana tieto- ja informaatiotekniikan kehittymisessä.

Anja Mäkinen


Kirjoitusta varten olen keskustellut Enterin alkuajoista Helky Ahokkaan kanssa. Helky on vaihtanut koulutussuunnittelijan tehtävät kotitilansa maatilan emännäksi Punkaharjulle.


Tämä teksti on osa ENTER ry:n 25-vuotishistoriikkiä, joka koostuu Ikinörtti-blogissa juhlavuoden aikana julkaistavista jutuista 

Sarjan aloitusosa  Juhlavuosi 2022 — Enter 25 vuotta senioreiden tukena tietotekniikassa

1 kommentti:

  1. Kiitos Anja perusteellisesta muistelusta Enterin alkuajoista! Sinä sait minutkin silloin innostumaan ajatuksesta auttaa ikääntyneitä pärjäämään atk:sta, joksi tietotekniikkaa silloin nimitettiin. Itse olin vielä työelämässä, mutta lähestymässä eläkeikää ja huomasin ikäihmisillä olevan jonkinmoista vastarintaa sellaisen uuden opettelun suhteen. Vähän on vaadittu sitkeyttä, että tähän ollaan päästy. Meillä on pieni, mutta tehokas henkilökunta ja upeat vapaaehtoiset opastajat. On hienoa olla enteriläinen. Onnea Enter! T. Pirkko

    VastaaPoista

Jos kommentoinnissa on teknisiä ongelmia, lähetä kommenttiteksti sähköpostilla osoitteeseen info@entersenior.fi. Ylläpitäjä lisää kommentin haluamaasi juttuun nimellä tai nimimerkillä, jonka ilmoitat viestissä.