perjantai 28. helmikuuta 2014

Netti ja yli 75-vuotiaat

"Laitteet ja ohjelmat ovat monimutkaisia, tietokoneiden kehityksessä on vaikea pysyä mukana."

Tähän päätelmään monet meistä yhtyvät.  Puhumattakaan niistä yli 75-vuotiaista, jotka eivät ole käyttäneet eivätkä koe tarvitsevansa uutta tietotekniikkaa elämäänsä. 

KÄKÄTE-  ja  LähiVerkko-projektit

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja LähiVerkko-projekti ovat julkistaneet helmikuussa tutkimuksen yli 75-vuotiaiden tietoteknologian käytöstä ja käyttämättömyyden syistä. Tänä päivänä 75 vuotta täyttäneistä kolmannes käyttää nettiä.  Lähes 300 000 senioria Suomessa on siis nettiin siirtyneiden palvelujen ulkopuolella.

Lue lisää tutkimustuloksista tuoreesta lehdistötiedotteesta:  Verkkopalvelut eivät tavoita kaikkia – tarvitaan vaihtoehtoja
Jos haluat perehtyä tarkemmin, katso  Kooste tutkimuksesta

Kyllä vanha koira uusia temppuja oppii - kunhan saa oikeaa opastusta.  Näin kokee 79 % haastatelluista.  Miten tarjota ikääntyneille palveluja ja tietoa siinä muodossa, että tietotekniikka ei ole pelottava mörkö vaan arkipäivän apu?  Siinä on niin julkisia ja muita palveluja tarjoavilla tahoilla, laitevalmistajilla kuin  meillä vertaisopastajillakin haastetta kerrakseen. 

Enter Viestintä

perjantai 21. helmikuuta 2014

Jäsentoimintaa moneen lähtöön

Enterin  jäsentoiminta vuonna  2014 on lähtenyt liikkeelle varsin vilkkaana. Opastetut tutustumiskäynnit Ateneumin ”Järven lumo”-näyttelyyn ja Eduskuntataloon on tehty täydellä osallistujamäärällä. Retki Tallinnan Titanic -näyttelyyn ja Lahden Sibeliustalon George de Godzinsky -konserttimatka ovat tulossa, mutta ne ovat jo täyteenvarattuja.


On todella mukavaa olla järjestämässä näitä tapahtumia. Kiitos siitä kuuluu kaikille osallistujille samoin kuin jäsentoimintaryhmäläisille, jotka ovat ideoineet ja järjestäneet toimintaa. Kääntöpuolena tapahtumien suosiolle on ollut se, että tapahtumiin ei ole mahtunut mukaan kaikkia  henkilöitä, jotka olisivat halunneet niihin osallistua. Vaikka olemmekin pyrkineet mahdollisimman suureen osallistujamäärään, niin kohteilla on aina omat rajoituksensa osallistujamäärien suhteen.

Siitä, ketkä enteriläiset eri tapahtumissa ovat jääneet vaille paikkaa, meillä ei ole tarkempaa tietoa, koska Webropol -ilmoittautumisjärjestelmä ei mahdollista jonotusmenettelyä. Olemmekin kehittelemässä tapaa, jolla myös jonottaminen loppuunmerkittyihin tilaisuuksiin olisi mahdollista ja mahdolliset peruutuspaikat saataisiin tehokkaammin täytetyiksi.

Osallistujamäärät tapahtumiin ovat olleet jatkuvasti kasvussa. Viime vuonna osallistujia oli noin 360, sitä edellisenä vuonna noin 220 ja vuonna 2011 noin 130. Tällaiselle toiminnalle on siis yhdistyksessämme merkittävää tarvetta. Toisaalta on joskus kysytty, kuuluuko tietotekniikkayhdistykselle toiminta, joka vain harvoin on liittynyt yhdistyksen säännöissä määriteltyihin tehtäviin. Itse perustelen jäsentoiminnan oikeutusta sillä, että se luo virkistäytymisen ohella yhdistykselle sisäistä yhteisöllisyyttä ja lisää jäsenten kanssakäymistä ja tietojenvaihtoa ja tätä kautta osaltaan parantaa yhdistyksen varsinaisen toiminnan edellytyksiä.

Lisäksi todettakoon, että jäsentoiminta ei millään tavalla rasita yhdistyksen taloutta tai varsinaisen toiminnan resursseja. Kaikki jäsentoiminnan kustannukset kerätään osallistumismaksuina ja tavoitteena on nollatulos, joka viime vuosina onkin hyvin saavutettu. Samoin koko toiminta pyörii enteriläisten vapaaehtoisvoimin, joten tästäkään ei kustannuksia aiheudu.

Kaikille enteriläisille tarkoitettua jäsentoimintaa on toki muutakin kuin tämä edellä käsitelty.  Tällaista toimintaa on esimerkiksi on TVT-kerho, joka kokoontuu kerran kuussa Rikhardinkadun kirjastossa. Samoin Enter järjestää jatkuvasti erilaisia koulutustilaisuuksia ja tietoiskuja, joista osa on tarkoitettu ainoastaan jäsenille, osa taas on kaikille avoimia. Löydät näistä tarkempaa tietoa Tapatumakalenterista.


Jäsentoimintaa järjestää tänä vuonna työryhmä, johon kuuluvat Lea Grönlund, Juhani Enckell, Tapio Kontula, Eva Korkiala-Blomqvist, Tarja Toiviainen, Olli Uotila ja Ritva Vartiainen.

Jos sinulla on toimintaa koskien ehdotuksia tai kommentoitavaa, niin ota yhteyttä johonkin ryhmämme jäseneen.

Olli Uotila
kuva Tapio Hietamäki

keskiviikko 19. helmikuuta 2014

Millaisia mediataitoja sinulla on?


Viime viikolla vietettiin Mediataitoviikkoa. Mediataitoviikko on kehittynyt Viestintäviraston koordinoiman Tietoturvaviikon pohjalta. Viikon haluttiin kattavan laajemmin mediakulttuurin teemoja, joten vuonna 2013 tapahtui muutos Mediataitoviikoksi. Viikkoa koordinoi MEKU, joka on nykyisin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö. MEKU on perustettu 1.1.2012, kun uusi kuvaohjelmalaki astui voimaan. Kyseinen laki on siitä erityinen, että lain myötä Suomesta tuli ensimmäinen maa maailmassa, jossa mediakasvatus on mainittu laissa!

Mediataitoviikko on vahvasti kytketty lapsiin ja nuoriin. Lisäksi mediakasvatus on sanana hieman epäsopiva, jos puhutaan aikuisten mediataitojen parantamisesta. Mediataidot ovat kuitenkin sellaisia taitoja, jotka kehittyvät läpi elämän eivätkä tule kuitenkaan koskaan täydellisiksi. Tästä syystä Mediataitoviikko on nostettu hieman esiin tänä vuonna myös Enterissä.

Mediataitoviikon pääteema tänä vuonna oli Yhdessä parempi internet. Internet ei ole elämästä erillinen osa, vaan se nivoutuu osaksi arkea, kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tämän vuoksi Mediataitoviikko herättelee keskustelua siitä, millaisen internetin haluamme ja millä keinoin jokainen voi osallistua sen parantamiseen. Mediataitoviikkoon kytkeytyy myös kansainvälinen Safer Internet Day, jota vietettiin tiistaina 11.2.

Mediataitojen katsotaan olevan nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Mutta mitä itse asiassa ne mediataidot ovat? Mediakasvatuksen ala on suhteellisen nuori, monitieteinen sekä median muuttumisen vuoksi myös alati muuttuva. Tämän vuoksi täysin vakiintunutta sanastoa ei ole. Toiset puhuvat mediataidoista, toiset mediaosaamisesta ja kolmannet kenties medialukutaidosta. Silti kuitenkin puhutaan periaatteessa samasta asiasta.
Mediataidot sisältävät kyvyn saavuttaa, ymmärtää ja luoda mediatekstejä eri asiayhteyksissä. Myös median taustarakenteiden eli mediateollisuuden ymmärtäminen kuuluu taitoihin. Nykyisin korostetaan erityisesti omien mediatekstien tuottamista mediataitojen saavuttamiseksi. Mediatekstillä taas tarkoitetaan sekä perinteistä tekstiä, mutta myös esimerkiksi kuvia ja videoita.

Kyky saavuttaa mediatekstejä tarkoittaa sitä, että on tekniset laitteet, joita osaa käyttää ja laitteissa on tarvittavat palvelut, joita myös osaa käyttää. Näiden laitteiden ja palvelujen avulla on mahdollista löytää tarvitsemansa, vaikkapa tietoa juhlapyhien poikkeusaukioloajoista. Toki on muistettava, että aina ei ole kyse tekniikasta: myös paperinen sanomalehti sisältää mediatekstejä eli sieltäkin voi juhlapyhien poikkeusaukioloajat tarkistaa.

Kyky ymmärtää mediatekstejä tarkoittaa sitä, että tunnistaa ne tyypilliset piirteet, joita eri mediatekstit sisältävät ja lisäksi ymmärtää, mihin eri teksteillä pyritään. Esimerkiksi mainos sisältää yleensä jonkin tuotteen ja tarkoitus on vakuuttaa ihmiset, että tuotteen ostaminen kannattaa. Uutinen taas sisältää faktatietoa asiasta tai tapahtumasta ja yleensä tieto pyritään esittämään mahdollisimman neutraalisti. Mielipidekirjoitus taas ei ole neutraali, vaan se pyrkii vetoamaan ihmisiin. Vaikka kuvat ovat toisintoja todellisuudesta, silti joku on päättänyt mitä kuvaan tulee ja mikä jää juuri kuvasta pois. Voi olla myös, että kuvaa on muokattu.

Kyky luoda mediatekstejä tarkoittaa sitä, että ymmärtää mediatekstien tyypilliset piirteet ja osaa käyttää niitä laitteita, joiden avulla mediatekstejä pystyy luomaan. Toisaalta tekstien luomisen yhteydessä tulee aina opittua lisää myös mediatekstien saavuttamisesta sekä ymmärtämisestä.

Millaisia mediataitoja sinulla on? Voisimmeko me Enterissä auttaa sinua jonkin mediataidon parantamisessa?

Juulia Andersson

perjantai 14. helmikuuta 2014

“There are eight million stories in the Naked City. This has been one of them.”

 Vanha “Alaston kaupunki” tv-sarjan tunnuslause tuli mieleeni, kun lähdin tätä juttua kirjoittamaan. Jutun taustalla on hieman höyrypäinen ja joskus nopeasti hermostuva luonteeni. Haluan silti asiasta kirjoittaa, koska olen varma, että en ole läheskään ainoa sellainen ihminen maailmassa.

Elämme aikaa, jolloin erilaisiin tilaisuuksiin tarvittavat liput on pakko ostaa nettikaupasta. Muuten et tapahtumiin onnistu saamaan hyviä paikkoja. Yksi tällainen tilaisuus on HKO:n vappukonsertti Vappupäivänä, jossa olemme olleet mukana jo parisen kymmentä vuotta.

Konsertin lipunmyynti aloitettiin netissä 2.1.2014 klo 07.00. Olin hetimiten lippu.fi:n sivuilla varaamassa lippuja. Kun konsertti löytyi, niin klik osta lippu. Avautuvan sivun keskellä on kysymys, mitä lippuja haluat. Ilmoitin haluavani 7 kappaletta eläkeläislippuja. Saman sivulla oikealla kehotetaan valitsemaan paikat. Samalla ilmoitetaan, että varauksesi on voimassa rajoitetun ajan.

Klikkaan varaa paikat, ja saan konserttisalin pohjakartan, josta ei vielä näy vapaita paikkoja.  Aikani ihmeteltyäni ja klikkailtuani sinne sun tänne saan esille katsomon jonkun osan pohjakartan jossa näkyy vapaat paikat. Nyt vielä on päästävä oikeaan katsomon osaan. Kun se onnistuu, niin seitsemän kertaa klik ja paikat ovat minun. Aika kuitenkin on kulunut umpeen ja minulle ilmoitetaan varauksen purkautuneen.

Ei muuta kuin uutta putkeen. Ilmoitan haluavani 7 eläkeläispaikkaa ja sitten suhteellisen nopeasti pääsen paikkojen varauksen kimppuun. Haluamani paikat ovat edelleen vapaita, joten varaan ne uudestaan.  Järjestelmä kertoo, että minulle on varattu 7 lippua, mutta ne maksavat normaali-hinnan sekä että aikaa on jäljellä 5 minuuttia maksaa varaus.

Minähän ilmoitin heti alkuun, että 7 eläkeläislippua. Hätäpäissäni päättelen, että ao konserttiin ei myydäkään eläkeläislippuja. Vappuhan on nuorten ja kevään juhla. Saadakseni haluamani paikat, maksan liput. Jeh, ainakin konsertti on nyt taattu.

Kun sitten jälkikäteen vielä asiaa ihmettelen, niin havaitsen, että etusivulla varaus jakautuu heti kahtia. Jos ilmoitat haluavasi 7 eläkeläislippua, niin järjestelmä arpoo sinulle ns parhaat paikat. Mutta jos haluat valita itse paikat, niin ilmoitustasi saada eläkeläislippuja ei muisteta. Se täytyy sanoa vasta kun paikat on varattu. Tämä oli jäänyt minulta huomaamatta, koska elin siinä uskossa, että ilmoitukseni eläkeläislipuista on voimassa.

No ei mitään. Etsimään lippu.fi-sivuilta osoitetta, josta asian korjaamista voi kysyä. Kun aikasi surffailet, niin kyllä palaute-osoite löytyy sivujen alalaidan hakemiston alihakemistoista. Ei muuta kuin ongelman kuvaus viestiin ja pyyntö korjaamisesta. Viesti lähtee 6.1 heille. 23.1 ei mitään vastausta ole tullut, jolloin toistan kysymyksen.

Tammikuun 27 päivänä tulee sitten vastaus, että asiakas on velvollinen tarkistamaan tilauksensa ja lipputyypit ennen maksua. He eivät lunasta lippuja takaisin eivätkä vaihda niitä. Hyvää konserttia vaan.

Mutta enhän minä ole palauttamassa enkä vaihtamassa lippuja. Olen vaan pyytämässä liikaa maksamaani rahaa takaisin. Normaalikaupassa se onnistuisi käden käänteessä. Eipä siis muuta kuin kysymään asiaa kuluttaja-asiamieheltä. Viestissäni korostan, että virhe syntyi varausjärjestelmän epäloogisen toiminnan johdosta ja edelleen en palauta enkä vaihda lippuja. Haluan vain liikaa maksamani rahan takaisin.

Vastaus tulee muutamassa päivässä. Hienoa palvelua. Mutta vastauksen sisältö oli tyly.  Lippu.fi:n toiminta on kaikin puolin ok, jos kyseessä ei ole järjestelmävirhe. Ja viittaukset joihinkin lain kohtiin, joita ei tavallinen ihminen edes osaa lukea. Ovat lobbarit taas tehneet työnsä hyvin. Olen edelleen sitä mieltä, että kyseessä on epälooginen toiminta järjestelmässä, mutta virheen todistaminen vaatisi vähintäänkin lakimiestaitoja ja niitä ei matemaatikolla ole.

Samaan aikaan saan kuitenkin lippu-fi:stä vastauksen toiseen viestiini, jossa kysyin että miksi en saa vastausta ensimmäiseen muistutukseeni. Viestissä valitetaan tapahtunutta ja kerrotaan, että tilaisuuden järjestäjä voi halutessaan virheen korjata.

Selvitän, että järjestäjä on Musiikkitalo eikä esim HKO. Ei muuta kuin etsimään Musiikkitalon sivuilta osoitetta, jonne kyselyn lähettäisi. Kyllä sieltä sellainen löytyy ja viestiä menemään. Alta viikon saan soiton lippu.fi:stä että palauttavat liikaa maksamani rahat. Tilinumero vaan tarvitaan.

Ei mennyt juttuun kuin noin kuukausi. Lippu.fi siis palautti rahat, mutta minun piti itse asiaan hakea päätös jostain muualta. Miksi sitä ei tehnyt Lippu.fi niin kuin normaalikaupassa myyjä on velvoitettu tekemään.

Totean uudestaan, että vanhassa lippuluukkumaailmassa tämä olisi ollut peräti yksinkertainen ongelma ja tilannetta tuskin olisi syntynyt. Nyt kuitenkin eletään tätä aikaa ja verkkokauppaa. Lippuja myydään netissä useammassa eri paikassa ja käyttäjäliittymät eivät ole takuulla lähelläkään toisiaan. Se on ensikertoja tai harvakseen kaupassa käyvälle ongelma. Uskon, että monelle sattuu tekemäni kaltaisia lipsahduksia.

Tavallisesti kuitenkin ostamme 1 – 2 lippua ja tappio on suhteellisen pieni. Minua harmitti eniten 7 x 10 euron menettäminen omaa tyhmyyttäni ja höyrypäisyyteni takia.

Mitä opimme tästä.
1.    Lippukaupassa on luovuttu siitä vanhasta hyvästä tavasta, jossa myyjä vastaa asiakkaalle tuotteeseen liittyvistä asioista. Nyt asiakkaan on itse kyettävä selvittämään kuka hänelle ja missä vastaa mahdollisiin reklamaatioihin. Ei ole hyvä juttu.

2.    Verkkokaupassa on syytä etukäteen harjoitella ostamista. Älä anna tietojasi ja lopeta ostelu ennen kassalle menoa. Selvitä näin itsellesi järjestelmän toiminta.

3.    Jos virheitä sattuu, niin vaadi oikaisua. Muuten nämä järjestelmät eivät kehity. Oikeiden sähköpostiosoitteiden löytäminen on vaikeata. Jos et keksi muuta, niin pane viesti yritysten toimitusjohtajille. Sähköposti kommunikointivälineenä on suhteellisen tunteeton, mutta yllättäen senkin takaa sitten löytyy ihminen.
Ja ei kun Vappua odottelemaan.
Raimo Anttila

perjantai 7. helmikuuta 2014

Xp poistuu - Mikä neuvoksi?

Microsoftin tuki Windows XP:lle loppuu 08.04.2014


Mikä muuttuu ?

Microsoft antaa tuotteilleen normaalisti teknistä tukea erilaisten kanavien kautta, mm vastaten netti- tai puhelinkyselyihin. Nämä palvelut XP:n osalta loppuvat huhtikuussa.

Windows XP:n automaattiset päivitykset lopetetaan. Se on tietysti luonnollinen seuraus siitä, että käyttöjärjejestelmän kehittäminen ja ylläpito loppuu.

Microsoftin ilmaisen tietoturvaohjelmiston Microsoft Security Essentials asennusmahdollisuus XP-käyttöjärjestelmälle loppuu. Tietoturvaohjelmistoksi on tarvittaessa vaihdettava joko maksulliseen tai ilmaiseen tietoturvaohjelmistoon.

Uusiin sovelluksiin ei tehdä versioita XP:lle ja laitteisiin ei tehdä ajureita XP:hen.

Toimtavaihtoehtoja

 1. Hanki uusi tietokone
XP-koneet ovat useimmiten fyysisesti niin heikkokuntoisia, että niihin ei kannata ostaa win8-lisenssiä, joka on yksityiskäyttöön ainut myytävissä oleva lisenssi. Suurin ongelma XP-koneissa on 1-ytimiset prosessorit, hitaat väylät, vähän keskusmuistia ja hitaat kiintolevyt. Prosessoria ei voi vaihtaa emolevylle, koska kanta on erilainen. Vanhat muistikammat ovat kalliita, ellei onnistu löytämään niitä vanhoista koneista. Maksimimuistin määrälle voi myös olla rajoituksia. Peruskäyttäjille emme näitä keinoja suosittele, koska ne eivät jatka kuitenkaan koneen käyttöikää kovinkaan pitkälle.

Todettakoon, että markkinoilta saa läppäreitä (4 gigaa keskusmuistia ja 500 gigaa kiintolevyä ) hintaan noin 300 euroa. Aivan kelpo koneita peruskäyttöön.

2. Päivitä koneesi Windows 8:iin


Jos koneesi on suhteellisen uusi (2 – 3 vuotta vanha), siihen voidaan ehkä asentaa Windows 8. Päivitys on kuitenkin mahdollista suhteellisen harvoissa tapauksissa ja saattaa sitä paitsi olla työläs tehdä.

Aja Microsoftin nettisivuilta löytyvä ”Windowsin versiopäivityksen tukisovellus” Ohjelma ilmoittaa minkälainen mahdollisuus sinulla on päivittää koneesi Windows 8:iin. Pohdi asiaa tulokset nähtyäsi.

3. Jatka XP:n käyttöä toistaiseksi

Windows XP-tuen loppuminen ei tarkoita sitä, että laitteet saman tien käyvät täysin turvattomiksi. Turvattomuus kasvaa pikkuhiljaa, kun automaattiset päivitykset jäävät pois.

Tietoturva- ja palomuuriohjelmat toimivat edelleen, vaikkakin niiden tulee olla suhteellisen nopeasti vahdettuna muihin kuin Microsoftin tuotteisiin. Microsoft on sittemmin ilmoittanut, että se ylläpitää oman haittaohjelmien tarkistus ja poistotyökalun Windows XP-käyttöjärjestelmälle vielä ainakin vuoden eli vuoden 2015 puoleen väliin. Nykyisin haittaohjelmat tavallisesti leviävät koneeseen siten, että käyttäjää houkutellaan klikkaamaan jotain linkkiä, jonka jälkeen haittaohjelma latautuu koneelle. Edelleen pitää korostaa käyttäjää harkitsemaan, mitä linkkejä kannattaa klikata. Windowsin päivitykset saattavat tukkia takaportteja tällaisille haittaohjelmille.

Haittaohjelmien kirjoittajat tunnetusti tekevät jakeluja sellaisiin laiteympäristöihin, joita on markkinoilla paljon. Windows XP:n käytön vähentyessä haittaohjelmien määrä niissä tulee varmasti laskemaan.

Jos Windows XP-konetta ei käytetä netisssä, mikä nykyisin on tosin aika harvinaista, sen käyttö jatkossakin on melko turvallista.

Microsoftilla on ollut suuria vaikeuksia lopettaa XP:n ylläpito varsinkin yritysmaailmasta. Siksi Microsoft saattaa vähän ylikorostaa päivitysten poisjäämisen aiheuttamaa ongelmaa edesauttaakseen XP:n käytön loppumista.

Toimenpidelista XP:n käytön jatkamiselle 08.04.2014 jälkeen on seuraava:
1. Ennen kuin h-hetki koittaa, huolehdi että kaikki Windows XP -päivitykset on kaikki tehty. Mm Service pack 3 asennettu. 
2. Pidä kone irti verkosta 08.04.2014 eli h-hetkellä, jolloin saattaa esiintyä ns. 0-päivän hyökkäyksiä.

3. Jos sinulla on käytössä Microsoft Security Essentials tietoturvaohjelmisto, vaihda se johonkin muuhun ilmaiseen tai maksulliseen tuotteeseen.
 4. Aja säännöllisesti haittaohjelmatarkistukset.
5. Internet Explorer ei toimi enää turvallisesti. Suositellaan vaihtamista Chromeen tai Firefoxiin.

Yhteenveto


Lopputulemana Windows XP:n poistumisen vaikutuksista on, että järjestelmän ylläpidon loppuminen ei vaadi välttämättä mitään nopeita toimintoja, vaan järjestelmän käyttöä voi jatkaa jokseenkin huoletta, jos samalla noudattaa tietokoneiden ja netin käytöstä annettuja yleisiä varo-ohjeita.

Ajan mittaan kuitenkin Windows XP-koneiden tehot hyytyvät ja mahdollisesti myös laite rikkoontuu. Tällöin siirtyminen uudempaan käyttöjärjestelmään on välttämättömyys. Ainakin rikkoontumistilanteissa varmuuskopiot koneella olevista tärkeistä dokumenteista, kuvista jne ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Edellä esitetyt ovat Enter ry:n näkemyksiä aiheesta. Mitään ehdottomia totuuksia ja aukottomia viisauksia ne eivät ole. Mutta hyviä neuvoja silti, tavoitteena auttaa ihmisiä muutostilanteen hallinnassa. Ja muistetaan aina, että epäselvistä kysymyksistä voi tulla keskustelemaan Enter ry:n opastuspisteisiin. Niistä lisää tietoa www.entersenior.fi.

Tämä teksti syntyi Raimon, Urhon ja Sepon yhteisen pohdintatuokion tuloksena.