keskiviikko 27. lokakuuta 2021

Lisäpotkua oppimiseen vuorovaikutuksen keinoin - Vuorovaikutus etäoppimisessa -opintopiiri

Taustaa

Vuorovaikutus eri muodoissaan on tutkimusten mukaan tärkeä oppimista edistävä elementti myös etäoppimisessa.  Enterin koulutusryhmä halusi lisätä vuorovaikutusta etäoppimiseen ja käynnisti keväällä 2021 teemaa käsittelevän opintopiirin suunnittelun. Opintopiirin vetäjiksi ilmoittautuivat Ritva Kämäri ja Helena Venäläinen. Alkoi vuorovaikutteiseen ja yhteisölliseen oppimiseen perustuvan oppimisprosessin suunnittelu.

Vuorovaikutus etäoppimisessa -pilotin toteutustapa
Kuva 1. Vuorovaikutus etäoppimisessa -pilotin toteutustapa.

Opintopiiri päätettiin pilotoida ja sen ajankohdaksi tuli syyskuu 2021. Ritva perusti pilottia varten Google Sites -sivuston ja opiskelijoiden materiaaleille Google Drive -kansion alikansioineen. Lisäksi vetäjillä oli yhteinen Google Drive -kansio opintopiiripilotin suunnittelua varten. Jokaista opintopiirin reaaliaikaista tapaamiskertaa edelsi vähintään yksi vetäjien yhteinen Zoom-tapaaminen, jossa suunniteltiin tarkasti seuraavan tapaamiskerran tavoitteet sekä Zoom-istunnon läpivienti ja tarvittavat materiaalit. Jokaisesta Zoom-tapaamisesta kerättiin osallistujilta istunnon lopussa opintopiirin kehittämistä varten palaute, jonka tulokset käytiin lopuksi osallistujien kanssa läpi. Tämä opintopiiripilotti oli myös vetäjille ainutlaatuinen oppimiskokemus, koska se mahdollisti vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen erilaisten toteutustapojen kokeilemisen.

Mukaan ilmoittautui yhdeksän innokasta opiskelijaa, yhtenä vuorotteleva edustaja Enterin toimistolta. Osallistujat tekivät kaikkien tapaamiskertojen välillä kotitehtäviä, joita käsiteltiin seuraavassa tapaamisessa. Viimeinen kotitehtävä tehtiin yhteistyönä 2 - 4 hengen pienryhmissä.  Vuorovaikutteista työskentelyä kokeiltiin jokaisella tapaamiskerralla, erityisesti Zoomin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Keskeisiä elementtejä olivat mm. ryhmätyöt Zoomin ryhmätyöhuoneissa, yhteisen materiaalin työstäminen Google Docsilla ja materiaalin esittely omaa näyttöä jakamalla sekä keskustelut äänen ja kuvan kera.

osallistujat Zoomissa
Kuva 2.  Opintopiiripilotin osallistujat Zoomissa.
(Kuvakaappaus Matti Pihkala)

Osallistujien Zoom-, vuorovaikutus- yms. kokemuksia


Oli merkittävä oivallus ymmärtää, että aidon vuorovaikutuksen aikaansaaminen on paljon enemmän suunnittelua, huolellista valmistautumista ja aitoa toisen ihmisen kohtaamista kuin teknisten apuvälineiden (Zoom, Googlen työkalut ym.) käyttöä. Toki niilläkin on oma tärkeä roolinsa ja niitä on opeteltava hyödyntämään sujuvasti. Zoom on mainio alusta, mutta käyttöliittymän englanninkielisyys voi olla joillekin, jos ei ongelma, niin ainakin haaste. Vuorovaikutus selvästi syveni, kun jakauduttiin pienempiin ryhmiin (ns. Breakout Rooms).

Tärkeä havainto on, että myös ruudun toisella puolella täytyy niin ikään puhua ihmiselle, ei ruudulle ja vastaamiseen sekä reagointiin täytyy antaa riittävän pitkä aika. Hiljaisia seuraajia täytyy aktivoida ja ottaa mukaan keskusteluun. Kun osallistujat tulevat tutummaksi toisaalta verkkokokousohjelman kanssa, toisaalta muiden osallistujien kanssa, heidän läsnäolonsa tiivistyy ja laitteesta tulee vain väline, joka mahdollistaa keskustelun ja kohtaamisen. Loppujen lopuksi vuorovaikutukseen pätevät hyvin samankaltaiset säännöt, kuin kasvokkain tapahtuviin ryhmätilanteisiin!

Kuva 3. Zoomin ominaisuuksiin tutustuminen voi myös olla hauskaa. 
(Kuvakaappaus Matti Pihkala).

Pilotin opit Enterin toimintaan


Suurin osa Enterin oppimistilaisuuksista pidettiin pilotin aikana vain etävälitteisesti. Halusimme lähteä kokeilemaan, miten yhteisesti saisimme tehostettua vuorovaikutusta etätilaisuuksia toteutettaessa. Opintopiiri vahvisti ajatuksiamme siitä, että kyseinen aihe on tärkeä ja siihen on hyvä panostaa jatkossakin.

Oppiminen vaatii aikaa, harjoittelua ja toistoja. Paljon kannattaa panostaa hyvän ilmapiirin luomiseen ja sitä kautta luottamuksen rakentamiseen. Parhaiten oppii, kun itse opettaa.

Ryhmän koolla on suuri merkitys sille, mitä välineitä vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi voidaan käyttää.

Etätyöskentelyssä kuluu vääjäämättä aikaa teknisiin asioihin ja oppijoiden oma tietotekninen osaamistaso vaikuttaa siihen, kuinka paljon he pystyvät keskittymään itse asiaan ja kuinka paljon aikaa kuluu tekniikan kanssa “säätämiseen”.

Miten Enterissä edetään jatkossa vuorovaikutuksen saralla?


Opintopiiripilotin jälkeen pilotin toinen vetäjä Ritva tekee aiheesta kehittämistyön Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun Digiope-opintoihinsa. Kehittämistyön tuloksissa mietitään tämän opintopiiripilotin tulosten pohjalta sekä vuorovaikutusopintopiirin kehittämistä että ylipäätään sitä, minkälaisia toimivia vuorovaikutuksen keinoja voitaisiin ottaa Enterin käyttöön etäopintopiireissä ja etätietoiskuissa.

Näitä koottuja tuloksia pyritään laajemmin jalkauttamaan Enterin toimintaan, koska Enterissä toteutetaan paljon tietoiskuja, keskustelutilaisuuksia ja opintopiirejä. Tilaisuuksia suunnitellaan tarve edellä ja keskiössä ovat vapaaehtoiset sekä tietysti heidän monipuolinen osaamisensa. Toisten vapaaehtoisten osaaminen keskittyy enemmän tietoteknisiin asioihin, toisilla osaamista on taas enemmän pedagogisesta, viestinnällisestä tai esim. johtamistaidollisesta näkökulmasta. Tavoitteenamme on hyödyntää tätä erilaisten taitojen kirjoa ja luoda oppimisesta motivoivaa, kannustavaa ja iloista puuhaa, jossa vuorovaikutus toimii! 
 
ENTER ry:n Vuorovaikutus etäoppimisessa -opintopiiripilotin osallistujat

maanantai 18. lokakuuta 2021

Kirjanmerkin luominen eri selaimille

Turvalliseen verkkoasiointiin kuuluu, ettei verkkopankkiin tai viranomaispalveluihin kirjauduta hakukonetuloksien tai sähköpostiin tai tekstiviestillä tulleiden linkkien kautta, vaan palvelun osoite kirjoitetaan suoraan osoiteriville. Jotta pääset jatkossa helpommin kyseiselle sivulle, kerromme, miten turvallisen sivun voi tallentaa eri selaimilla kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin.
kuva: suosikki tai kirjanmerkki
Kirjoita käyttämäsi selaimen (Chrome, Firefox, Edge tai Safari) osoiteriville haluamasi palvelun, esimerkiksi pankkisi verkko-osoite muodossa nordea.fi. Sivulle saapuessasi osoite muuntuu muotoon https://www.nordea.fi/ ja osoiterivillä näkyy lukon kuva, mikä tarkoittaa sitä, että tiedot lähetetään turvallisesti pankille eikä niitä voi siepata. Voit napauttaa lukon kuvaa, jolloin avautuu sivuston varmenne: 
lukon kuvaa napauttamalla avautunut varmenne

Alla olevat kuvat kirjanmerkin tallentamisen eri vaiheista ovat Googlen Chrome -selaimesta, mutta Mozilla Firefox ja Microsoftin Edge -selaimissa on vastaavat vaiheet hiukan eri sanoin. Ohje Safari-selaimelle löytyy hieman alempaa.

Ohje selaimille Chrome, Firefox ja Edge

logot Chrome Firefox Edge
 1. Napauta osoiterivin oikeassa päässä Suosikki-painiketta (tähti)  ja sitten riviä Lisää kirjanmerkki.
  kirjanmerkin symboli osoiterivin päässä
 2. Kirjanmerkin nimikentässä näkyy pankin määrittelemä nimi. Korvaa se itse antamallasi nimellä, esimerkiksi Nordea + oman nimesi alkukirjain. Näin tiedät, että olet itse lisännyt sivun, eikä kyseessä ole huijaussivu.

  ilmoitus kirjanmerkki lisättiin
  kirjanmerkille annettu oma nimi Nordea-A

 3. Napauta Valmis
 4. Kirjanmerkki näkyy nyt listalla ja pääset siitä turvallisesti pankin sivulle. Suosikit löytyvät suoraan osoiterivin alapuolelta kansiosta, johon olen ne tallentanut.

  näkymä kirjanmerkkien listassa
 5. Avaa verkkopankki kirjanmerkistä, kun haluat hoitaa pankkiasioita.
 6. Kun avaat pankin sivun, varmista että lukko on lukittu.
  Lue vielä osoite kirjain kirjaimelta. Huijaussivuilla on usein kirjoitusvirheitä. 
 7. Napauta lukon kuvaa varmistaaksesi, että varmenne on voimassa.
  varmenneilmoitus

Ohje Safari-selaimelle (Mac-tietokoneet)

Safarin logo
 1. Kirjoita selaimen osoiteriville haluamasi palvelun verkko-osoite.
 2. Valitse Safari-selaimen yläriviltä Kirjanmerkit > Lisää kirjanmerkki.
  valinta Lisää kirjanmerkki
 3. Voit tallentaa osoitteen kirjanmerkiksi tai suosikiksi. Suosikit näkyvät suoraan osoiterivin alapuolella ja kun avaat uuden välilehden.

  Kirjanmerkin nimikentässä näkyy pankin määrittelemä nimi. Korvaa se halutessasi itse antamallasi nimellä, esimerkiksi Nordea + oman nimesi alkukirjain. Näin tiedät, että olet itse lisännyt sivun, eikä kyseessä ole huijaussivu.
  itse määritelty suosikin nimi
  pankin suosikille antama nimi
 4. Paina Lisää.
 5. Kirjanmerkki näkyy nyt listalla ja pääset siitä turvallisesti pankin sivulle. Suosikit löytyvät suoraan osoiterivin alapuolelta ja aloitussivulta. 
  suosikkien lista
  suosikki-kuvake

 6. Kun avaat pankin sivun, varmista että lukko on lukittu.
  Lue vielä osoite kirjain kirjaimelta. Huijaussivuilla on usein kirjoitusvirheitä.
  Voit myös klikata lukon kuvaa ja varmistua, että varmenne on voimassa.

 7. Nyt voit kirjautua turvallisesti. 
  varmenne-ilmoitus
Lisää Enterin ohjeita turvalliseen digiasiointiin:

Turvallisesti digipalveluihin

Kuvituksessa teksti Älä mene digipalveluihin googlaamalla Kirjoita osoite itse
Olemme tottuneet hakemaan tietoa hakukone Googlesta, koska sieltähän kaikki tieto löytyy. Nyt kuitenkin kielletään: Älä siirry pankkipalveluihin ja muille viranomaisten sivuille googlettamalla! Omaksu turvallinen tapa asioida netissä.

Alla oleva kuvaa Chrome -selaimen näkymää tietokoneessa, mutta ohjeet soveltuvat muihinkin selaimiin ja mobiililaitteille. Selain on tietokoneohjelma, jolla vieraillaan verkkosivuilla ja katsellaan niiden sisältöä. Googlen Chrome on tunnetuin, muita selaimia ovat muun muassa Microsoftin Edge,  Mozilla Firefox  ja Applen Safari.
osoitekenttä ja hakukenttä
Hakukoneen avulla haetaan verkosta tietoa. Google on hakukoneista tunnetuin ja laajimmin käytössä. Suosittuja ovat myös Yahoo ja Microsoftin Bing. Älä kirjaudu verkkopankkiin tai tunnistautumista edellyttäviin palveluihin minkään hakukoneen tai linkkien kautta! Hakukoneesta voi haksahtaa oikealta vaikuttavalle huijaussivustolle.

Selaimen osoitekenttä on yleensä laitteesi selaimen yläosassa. Kirjoita siihen palvelun suora, aito osoite. Jokaisella internetsivulla on oma osoitteensa, joten on syytä olla tarkkana, mihin osoitteeseen menee. Kirjoita pankin tai palvelun osoite itse internetselaimen osoiteriville kokonaisuudessaan. Selain lisää automaattisesti alkuosan https://www. Verkko-osoitteita ei tarvitse muistaa ulkoa, mutta on hyvä tiedostaa, että Suomen kansallinen verkkotunnuspääte on .fi. Sitä käytetään sekä viranomaispalveluissa että niihin rinnastettavissa pankki- ja vakuutuspalveluissa. Toki fi-päätteen saavat hakemuksesta  käyttöönsä  muutkin sivustot, esimerkkinä entersenior.fi.

Miten varmistut turvallisesta osoitteesta

Lue ensin alla olevat ohjeet ja kun olet varmistunut, että osoite vie turvallisesti aitoon palveluun, lisää osoite kirjanmerkiksi ja käytä jatkossa sitä.

  Esimerkkejä: 

  • Kirjoita osoitekenttään vero.fi ja se muuttuu muotoon
   https://vero.fi/henkiloasiakkaat
   tai tarjoaa osoitetta https://vero.fi/omavero

  Kummastakin osoitteesta pääsee samaan päämäärään, kirjautumaan omaveroon.

  Sivulle saapuessasi osoiterivillä näkyy lukon kuva, mikä tarkoittaa sitä, että tiedot lähetetään turvallisesti palveluun eikä niitä voi siepata.  Napauta lukkoa, jolloin avautuu sivuston varmenne. Varmenne on digitaalinen tunniste, jolla sen kohde voidaan tunnistaa. Tarkista varmenne ja lisää sitten haluamasi sivu kirjanmerkiksi.

  kuvakaappauksissa kummankin sivun varmenteet
  • Kun kirjoitat osoiteriville kela.fi ja painat enteriä, muuntuu osoite muotoon
   https://www.kela.fi/
  • Osoitekentässä tarjotaan myös osoitetta https://www.kela.fi/omakela 
   OmaKela on Kelan asiointipalvelu henkilöasiakkaille - tämä tieto löytyi Googlen hakukoneen kautta. Osoite https://www.kela.fi/omakela on luotettava ja suositeltava väylä omiin kela-palveluihisi. Siirry sivulle ja tarkista sen varmenne. Lisää osoite kirjanmerkiksi.
  • kanta.fi Päivitetty 27.10. Huom! Kela varoittaa rikollisten lähettämistä Omakannan nimissä olevista sähköposteista – älä klikkaa viestin linkkiä! Se ohjaa huijjaussivustolle.
   Kela muistuttaa, että Omakantaan kannattaa kirjautua vain osoitteessa kanta.fi.


   Tämän sivun lopussa on linkki ohjeeseen “Miten asioin turvallisesti Omakannassa?” Tutustu siihen ja toimi sen mukaan.
  • Kun alat kirjoittaa osoiteriville melko uuden palvelun tunnusta maisa, selain tarjoaa maisa.fi kirjautumissivua ja kun sitä napauttaa, pääseee sivulle https://maisa.fi/maisa/Authentication/Login?
   Maisa on käytössä Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Vantaan sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan palveluissa. Jos käytät Maisaa, lisää osoite kirjanmerkiksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Maisan turvallista mobiilisovellusta.

  Osoitteessa ei ole ääkkösiä

  Osoitteessa ei ole kirjaimia ä,ö ja å, vaan ä=a ja ö=o

  • Kun kirjoittaa osoiteriville LähiTapiola tai lähitapiola, avautuu lista kyseisen vakuutusyhtiön palvelusivuista, mutta vasta alimpana tarjotaan osoitetta, eikä se ole lähitapiola, vaan https://www.lahitapiola.fi/
  • Vastaavasti Oma Säästöpankki ei ole omasäästöpankki vaan https://www.omasp.fi/fi  
  • https://www.nordea.fi/  Jos Nordea on pankkisi, lisää osoite kirjanmerkiksi.
  • https://www.aktia.fi
  • https://danskebank.fi
  • https://www.s-pankki.fi/
   S-Pankin sivustolla on hyvät ohjeet kirjautumisesta verkkopankkiin. Linkki siihen on sivun lopussa.

  Vaikka edellä suorastaan kiellettiin käyttämästä hakukonetta kirjautumiseen, saatat silti joutua hakemaan hakukoneesta palvelun nimeä, osoitetta tai tietoa palvelusta. Kiinnitä tällöin huomiota osoitteen kirjoitusasuun. Huijaussivustot tarjoavat näennäisesti oikeaa osoitetta. Esimerkiksi op saatetaan kirjoittaa niin, että kirjain o on korvattu numerolla 0. Siksi on tärkeää että kirjoitat osoitteen itse oikein ja ilman välilyöntejä selaimen osoiteriville.

  • https://www.op.fi/

  Muuta osoitteiden kirjoitusasusta
  • https://www.helmet.fi/fi-FI
   Kun Helmet-kirjaston osoitteessa on /fi-FI lopussa, kyse on suomenkielisestä sivustosta. Jos vaihdat kieleksi ruotsin, muuttuu  osoite muotoon https://www.helmet.fi/sv-FI  

  Kertauksena

  Kun puhutaan suojatusta yhteydestä johonkin verkkosivuun, tulee sivulle mentäessä osoiteriville yleensä ensimmäiseksi lukko ja https://-osio ennen osoitetta. Näin tapahtuu esimerkiksi verkkopankkiin tai vakuutuspalveluihin kirjauduttaessa. Turvallisin keino kirjautua tietokoneella verkkopankkiin tai tunnistautumista vaativiin palveluihin on käyttää kirjanmerkkeihin  tallennettua aitoa sivustoa.

  Sivuston varmenteen voimassaolon voi tarkistaa ennen suosikiksi lisäämistä napauttamalla lukon kuvaa osoitteen edessä. Varmenteen tarkistamisesta tulee helposti rutiinia ja se on suositeltava tapa. 

  Käytä kännykällä ja tabletilla turvallisia mobiilisovelluksia

  Asioimiseen tabletilla ja kännykällä pätevät samat ohjeet: älä siirry palveluihin  googlehaun tai minkään hakukoneen kautta. Turvallisin keino asioida verkkopankissa kännykällä ja tabletilla on käyttää pankin mobiilisovellusta. Lataa sovellus ilmaiseksi oman laitteesi sovelluskaupasta joko Google Play Kauppa tai App Store.

  Kun viranomaispalvelulla ei mobiilisovellusta, käytetään asioimiseen selainta. Tarkista myös mobiililaitteessa sivuston varmenne naputtamalla lukon kuvaa osoitteen edessä. Lisää sitten osoite mobiilikirjanmerkkeihin tai kuvakkeeksi aloitusnäyttöön. 

  kuvakaappaus - napauta lukon kuvaa, näet varmenteen

  Lue myös:

  Miten asioin turvallisesti Omakannassa? 
  Op-pankin ohje
  Huijaussivustot 
  S-Pankin ohje
  Näin kirjaudut verkkopankkiin 
  Yle Digitreenit Sanasto 
  Mitä ovat selain, käyttis ja wifi? Laaja digisanasto selittää sanat selvällä suomella

  Lisää Enterin ohjeita turvalliseen digiasiointiin:

  Ihminen — heikoin lenkki tietoturvassa
  Kirjanmerkin luominen eri selaimille


  Ihminen — heikoin lenkki tietoturvassa

  piirros ketjusta jonka ihminen rikkoo

  Hurahtaminen ja innostuminen äkisti ovat luonnollista toimintaa.
  Härskit hämärähemmot voivat näiden toimintojen kautta käyttää hyväksi SINUN rahojasi. Valmistaudu ja estä se!

  Kun asioit netissä:

  • Tarkasta osoiterivin teksti siirtyessäsi verkkopankkiin
   • lue osoiterivin teksti ääneen - tunnisteessa on oltava pankin nimi, jonka perässä .fi ilman lisäyksiä.
   • Suomalaisilla pankeilla on AINA Suomen kansallinen verkkotunnuspääte .fi - EI .com tai muuta päätettä.

  • Älä avaa sähköpostiin tulleita linkkejä, joissa kehoitetaan kirjautumaan johonkin palveluun. Varmista palvelun nettiosoite ja kirjoita se itse selaimen osoitekenttään.
  • Älä avaa tekstiviestillä tulleita linkkejä, joissa kehotetaan kirjautumaan johonkin palveluun. Varmista palvelun nettiosoite ja kirjoita se itse selaimen osoitekenttään.

  • Kuitenkin: Saatujen linkkien avaaminen on perusteltua, jos voit varmistua viestin lähettäjästä.
  • Kannattaa myös suhtautua suurella varauksella sähköpostiviestissä tai sen liitteenä tulleeseen kehotukseen ladata linkistä jokin ohjelma tai päivitys.

  • Älä salli Youtuben mainoksena ehdotettuja Windows:n ohjainpäivityksiä tai ohjelma-asennuksia.
  • Pidä ITSE kaikkien ohjelmien päivitykset ajan tasalla
   • puhelimen / tabletin sovellukset
   • puhelimen / tabletin käyttöjärjestelmä
   • läppärin ja pöytätietokoneen käyttöjärjestelmä ja sovellusohjelmat (Firefox, Chrome, kirjanpito, jne)
   • päivitykset on tietoturvan kannalta tärkeää pitää ajan tasalla, vaikka tämä tarkoittaisikin uudistuneen ohjelman uudelleenopettelua
  • Puhelimessa pitää aina olla salasana eli näytön lukituskoodi - samoin tabletissa
   • suosituksena muistamisen helpottamiseksi avaamiseen sama numerosarja kuin SIM-kortin PIN
   • avaamisen PIN-koodin voi korvata kuvio tai koodi tai sormenjälki tai kasvojen tunnistus

  Salasanat

  • Suunnittele salasanat: muistettavia, kirjoitettavia, pitkiä taivutettuja suomenkielisiä sanoja, joiden väleissä numeroita ja erikoismerkkejä.
  • Huomioi nämä 3 luokkaa: kriittiset (salasanojen holvin pääsalasana, pankki, pääsähköposti palautuksiin), tärkeät ja toisarvoiset.
  • Käytä kaikkien salasanojen taltiointiin 1 tai 2 “sinikantista vihkoa" tai salasanojen tallennussovellusta LastPass, KeyPass jne.
  • Pidä salasanasi vain omana tietonasi. Toimintakykysi heikkenemisen varalta on syytä kertoa luotettavalle henkilölle, mistä salasanojen varasto löytyy ja miten siihen pääsee hätätapauksessa käsiksi. 
  Ilkka Veuro
  Enterin vertaisopastaja

  Lisää Enterin ohjeita turvalliseen digiasiointiin: 

  tiistai 12. lokakuuta 2021

  Enterin ohjeet laitteen ja liittymän ostotilanteeseen

  Kuinka monet farkut oikeastaan tarvitset? Minkä yläosan tai kenkien kanssa omistamasi farkut yhdistelet? Mitkä ovat farkkujen pesuohjeet? Missä tilanteissa farkkuja käytät, ovatko ne hienot vai sopivatko vain arkikäyttöön? Kun ostat uudet, pitäydytkö samassa merkissä vai vaihdatko merkkiä?

  SIM-kortti ja kaksi puhelinta
  Nämä ovat kysymyksiä, joita joudumme miettimään vaatekaupoilla. Monille uusien tietoteknisten laitteiden ja liittymien ostaminen on haastavaa, joten kehotamme Enterissä miettimään näitä samansuuntaisia asioita jo ennen kaupassa asiointia. Pääasia on kartoittaa käyttötarve ja siihen soveltuvat laitteet ja liittymät.

  Uuden laitteen ostotilanteessa:
  • Mikä olisi uuden laitteen käyttötarve? Mitä laitteella tekisit?
  • Mitä laitteita jo omistat? Tee lista, jossa on mukana myös oheislaitteet, koska on tärkeää miettiä ostotilanteessa myös sitä, miten laitteet kytketään toisiinsa.
  • Mitä laitteita olet ennen omistanut? Haluatko pitäytyä samassa merkissä ja käyttöjärjestelmässä?
  • Ostotilanteessa uskalla kyseenalaistaa ja kysyä itseäsi mietityttävät seikat. Varmista myös se, mistä asioista loppulasku koostuu.
  • Tutustu laitteiden palautusoikeuteen. Usein kivijalkakaupasta ostaessa palautusoikeutta ei ole. Netistä ja puhelinmyynnistä ostettaessa palautusoikeus on vähintään 14vrk, mikäli tuote on myyntikelpoinen. Palautusoikeuden tarkat määritelmät ovat kauppakohtaiset eli tarkistathan ne. 
  Uuden liittymän ostotilanteessa:
  • Tutustu etukäteen omaan operaattorilaskuusi: tiedätkö kaikkien nykyisten liittymien käyttötarkoituksen ja mihin laitteeseen ne kytkeytyvät?
  • Mitä varten tarvitset uutta liittymää? Missä kaikkialla laitteita käytät kodin lisäksi? Onko taloudessa useampia henkilöitä, jotka käyttävät nettiliittymiä?
  • Onko sinulla erikseen kodissa kiinteä laajakaista/ valokuitu, jota maksat esimerkiksi vastikkeessa? Jos on, et välttämättä tarvitse jokaiseen laitteeseen omaa nettiliittymää vaan voit käyttää kodissasi olevaa nettiä langattomasti. Mikäli tarvitset laitteita paljon kodin ulkopuolella, esim. mökillä niin tämä vaikuttaa liittymätarpeisiin.
  • Ostotilanteessä pyydä myyjää vielä selvittämään kanssasi nykyiset liittymäsi, eli mitä liittymää käytät missäkin laitteessa.
  • Peruskäyttäjälle riittää älykännykään 4G-liittymä ja 10M, jos yhteyttä ei jaeta useampaan laitteeseen.

  Ennen kaikkia ostotilanteita:

  läppäri, tabletti ja puhelin
  Seuraa Twitter-keskustelua #TarinoitaYlimyynnistä
  (pääset katsomaan, vaikkei sinulla olisi Twitter-tiliä)