torstai 21. helmikuuta 2019

Järvenpään ilmiö: Dynaamiset paikallisverkostot digitoiminnan tukena

Enterissä huomattiin keväällä 2018 etteivät seniorit oikein tunnu löytävän digiopastuksiimme Järvenpäässä. Yhdistyksellämme oli Järvenpäässä kaksi opastuspaikkaa; Myllytien toimintakeskus ja Järvenpään kirjasto. Oli kuitenkin vaikea uskoa, että opastukselle ei olisi tarvetta. Emme myöskään Enterissä oikein tienneet, mitä kaikkea opastusta muut toimijat tarjoavat tällä alueella.

Päätinkin alueen Enter-opastusten koordinaattorina kutsua opastuspaikkojemme Myllytien toimintakeskuksen ja Järvenpään kirjaston edustajat sekä Järvenpään kaupungin digituen koordinoijan yhteiseen kokoukseen keskustelemaan, mitä eri digiopastusten viestintäkokonaisuudelle voisi tehdä Järvenpäässä. Lisäksi mukaan saatiin Järvenpään Eläkeläisneuvoston edustaja, joka oli myös hyvin perillä senioreiden digituen tarpeesta ja paikallisesta opastustoiminnasta.

Jo ensimmäistä kertaa porukalla tavatessamme kävi ilmi kaksi asiaa; toimijat suurinpiirtein tiesivät toisensa, mutta eivät olleet täysin perillä siitä, minkälaista digitukea muut alueella tarjosivat. Toisena tärkeänä seikkana huomasimme sen, että näin yhteen koollekerättynä ideat sinkoilivat pitkin poikin ja myös konkreettista yhteistoimintaa eri toimijoiden kesken saatiin nopealla aikataululla aikaan. Paikallaolleista tahoista syntyikin tarpeelliseksi koottu Järvenpään digikoordinaattorien verkosto.

Vuoden 2018 kevään jälkeen olemme tavanneet verkoston kanssa hieman vajaan 10 hengen porukalla säännöllisesti noin muutaman kuukauden välein. Tärkeänä toimijana verkostoon on syksyllä 2018 liittynyt mukaan Järvenpään Opisto, jonka hallinnoimana on käynnistynyt vuonna 2019 aikuisten perustaitojen ja digitaitojen vahvistamiseen tähtäävä hanke Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueilla. Tähän mennessä olen koordinoinut Järvenpään digiverkostoa, mutta suunnitelmissa on siirtää koordinointivastuu tulevaisuudessa Enteriltä Opistolle. Järkevintä on, että paikallisen verkoston koordinaattorina toimii paikallinen taho, Enterin ollessa jatkossa osana verkostoa, mukana Järvenpään paikallisyhteistyötä kehittämässä.

Paikallisen yhteistyön konkreettisia uusia muotoja Järvenpään digitoimijoiden kesken ovat olleet mm. Myllytien toimintakeskuksen hyödyntäminen Järvenpään Opiston digikurssien pitopaikkana ja Opiston digilaitteiden hyödyntäminen Myllytien tiloissa. Hienoa on myös se, että Järvenpäähän on saatu kaupungin kustantamat, digiopastuksia markkinoivat roll up:it sekä kirjastolle että Myllytien toimintakeskukseen eri digitoimijoiden lainattavaksi ja käytettäväksi otsakkeella “Digiopastusta täällä tänään!”. Myös eri toimijoiden organisoimien digiopastusten viestintää on tehostettu entisestään jakamalla kaupungin tekemiä, koottuja yhteismainoksia yhä laajemmin eri tilaisuuksissa.

Yhteistyön tiivistyminen on näkynyt konkreettisesti myös Enteriin päin esim. opastettavien määrän kasvulla. Järvenpää on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka porukalla voidaan löytää yhteinen punainen lanka paikalliseen tekemiseen!

Järvenpään kaupungin hankkima roll up -teline
Myllytien toimintakeskuksen Jonna Karppisen esittelemänä
Kahdenkeskisistä tapaamisista alueen digitoimijoiden koollekutsumiseen

Enteriläisenä yritän saada ideaa ja viestiä paikallisista digiverkostoista leviämään eri puolilla Uuttamaata, olla kuulolla ja mukana eri alueilla tapahtuvassa paikallisdigiyhteistyössä ja viedä hyviä yhteistyöideoita ja toimintatapoja eteenpäin myös muille alueille verkostojen välillä sukkuloidessani. Tähän mennessä paikallinen digiverkostotapaaminen on vinkkaamanani järjestetty myös Nurmijärvellä ja ideaa on heitetty eteenpäin myös Lohjan suuntaan.

Jos vielä vuosi sitten keväällä, Enterissä aloitellessani, olin hieman huolissani siitä, miten opin tuntemaan eri paikkakuntien digitoimijat ja keiden kanssa olisi hyödyllistä sopia tapaamisia yhteistoiminnasta jutellakseni, on oma ahaa-lamppuni nyt syttynyt. Kahdenkeskisten tapaamisten sijaan hyödyllisempää on tavata porukalla - yhteisvoimin saadaan myös yhteistyötä monin verroin nopeammin ja tehokkaammin eteenpäin!

Päivi Savolainen,
projektisuunnittelija ENTER ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos kommentoinnissa on teknisiä ongelmia, lähetä kommenttiteksti sähköpostilla osoitteeseen info@entersenior.fi. Ylläpitäjä lisää kommentin haluamaasi juttuun nimellä tai nimimerkillä, jonka ilmoitat viestissä.