keskiviikko 3. huhtikuuta 2019

Digi arkeen -neuvottelukunnan ehdotukset viranomaisilleJulkisten palveluiden digitalisoituessa yksi toisensa jälkeen on tärkeää pohtia niiden käyttöön saamista. Ei ole itsestään selvyys, että jokainen kansalainen ottaisi palvelut haltuun itsenäisesti. Monet tarvitsevat apua palveluiden käyttöön ja tämä on hyvä ymmärtää, kun palveluita suunnitellaan ja kehitetään. Tässä on ollut yksi painava syy, 
miksi ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry on halunnut olla mukana Digi arkeen -neuvottelukunnassa.

Digi arkeen -neuvottelukunta asetettiin alkuvuodesta 2017 kaksivuotiskaudelle toimimaan yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palvelujen digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Sen tehtävä on tuoda esiin palvelujen digitalisoitumiseen liittyvät huolenaiheet ja omalta osaltaan varmistaa, että kaikki pystyvät tasavertaisesti käyttämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.


Kansalaisten yhdenvertaisuus on ollut johtava lanka neuvottelukunnan toiminnassa. Digitalisaation ei haluta syrjäyttävän ketään ja hyvien ja helppojen palveluiden on todettu palvelevan jokaista. Digitaidoista on puhuttu tämän päivän kansalaistaitoina.

Kaksi vuotta toimittuaan neuvottelukunta kokosi toimintakertomuksen, jonka kautta se pystyy viestimään huomioistaan. Toimintakertomukseen on koottu digitalisaatioon liittyviä haasteita sekä 12 ratkaisuehdotusta. 

Ehdotus 1. Perinteiset asiointitavat on turvattava
Ehdotus 2. Selkokieleen ja selkeään kieleen tulee satsata

Ehdotus 3. Käyttäjät otettava mukaan palvelujen suunnitteluun

Ehdotus 4. Riittävästi resursoitu ja alueellisesti tasapuolinen digituki ulotettava kaikille

Ehdotus 5. Verkkopalveluiden harjoittelualustat on saatava käyttöön
Ehdotus 6. Kotouttamisessa on huomioitava maahanmuuttajien digitaidot
Ehdotus 7. Kirjastojen ja järjestöjen yhteistyötä digiopastamisessa on vahvistettava
Ehdotus 8. Digipalveluiden kognitiivinen saavutettavuus on varmistettava
Ehdotus 9. Tarvitaan kansallista yhteistyötä saavutettavuuden turvaamiseksi
Ehdotus 10. Saavutettava vahva tunnistautuminen on taattava kaikille
Ehdotus 11. Tarvitaan tutkimusta teknologian hyödyistä ja haitoista eri ihmisryhmille
Ehdotus 12. Tarvitaan tutkimusta digiosallisuuden kehittämiskokeiluiden vaikutuksista


 Digi arkeen -neuvottelukunta ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen     Kuva: Valtioneuvoston kanslia
Toimintakertomus luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 28.3.2019.

Toimintakertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161486

Tiina Etelämäki
toiminnanjohtaja

Digi arkeen -neuvottelukunnan jäsen

ENTER ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos kommentoinnissa on teknisiä ongelmia, lähetä kommenttiteksti sähköpostilla osoitteeseen info@entersenior.fi. Ylläpitäjä lisää kommentin haluamaasi juttuun nimellä tai nimimerkillä, jonka ilmoitat viestissä.