keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Uutta yhteistyön kehittämistä Digituki 2019 –verkostotapaamisessa


Tampereella järjestettiin 5.9.2019 Digituki 2019 –tapaaminen, johon osallistui väkeä laajasti monista organisaatioista. Edustettuina olivat julkisen hallinnon toimijat monilta tasoilta, useat järjestöt, tutkijat ja erilaiset vapaaehtoisfoorumit.  Monet mukana olevat toimijat ovat aloittaneet jo pari vuosikymmentä sitten ja suuri osa vasta viime aikoina. Nyt vihdoinkin on syntymässä laaja vuoropuhelun sekä kokemusten ja tiedonvaihdon sateenvarjo.
 
kuvitus
kuvat SeniorSurf
Tapahtuman puheenvuorojen sisältö toi esille, että valtakunnan laajuisessa digituen järjestämisessä on mukana todella monia hyvin erilaisia toimijoita, joiden kohderyhmätkin ovat erilaisia. Enterin ja kumppanijärjestöjen kohderyhmä on ikäihmiset. Siten seniorit on totuttu näkemään tärkeimpinä, mutta tuen tarve on paljon laajempi. Kohderyhmiin kuluu ihmisiä kaikista ikäluokista. Yhteinen piirre on syrjäytymisen uhka, esimerkiksi asenteiden, pelkojen, osaamisen sekä motoristen tai kognitiivisten kykyjen takia. Tarvittavan oman henkilökohtaisen laitteen hankintakaan ei ole mikään itsestäänselvyys.

Valtionhallinto on päättänyt sälyttää valtakunnan laajuisen tukitoiminnan koordinaation Väestörekisterikeskukselle, tulevalle Digi- ja väestötietovirastolle. Toiminta on nyt vuoden parin aikana vasta alkanut, mutta toiveet ovat korkealla ja alustavia tuloksiakin on syntynyt erilaisissa hankkeissa ja alueellisissa kokeiluissa. Koko julkishallinto on aikaisempaa selkeämmin ja konkreettisemmin sitoutunut digituen kehittämiseen ja monien hankkeiden edistämiseen.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että kolmas sektori on edelleen merkittävä ruohonjuuritason toimija - kirjastojen ohella. Teeman ympärille on kehittynyt monenlaista järjestötoimintaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvia foorumeita. Vaikuttaa vahvasti siltä, että julkishallinto luottaa ja joutuu laajasti turvautumaankin vapaaehtoistoimintaan. Panostus tähän, mikä merkitsee myös rahaa, on kustannustehokas tapa digituen järjestämisessä.

Aktiivisia ihmisiä toimii nykyään monella pienelläkin paikkakunnalla. Toivottavaa on, että näiden määrä lisääntyy, koska tuen tarjonta on alueellisesti hyvin erilaista. Suurissa kaupungeissa on helpompaa organisoitua ja saada käyttöön tarvittavia resursseja, esimerkiksi tiloja ja laitteita. Kakku on vuoren kokoinen ja olemme vasta alkutaipaleella. Painopisteiden ja ongelmien tunnistaminen tarvitsee yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa, missä kaiken kokoisten toimijoiden tieto on tärkeää..

Digitukitapahtuman erityinen merkitys - myös jatkossa - on koota toimijat samaan verkostoon vaihtamaan kokemuksia ja tietoa hyvistä menettelytavoista eri toiminta-alueilla. Tiedonvaihto siitä, miten saadaan aikaan tuloksia, säästää aikaa ja vaivaa. Aivan liian usein pyörä keksitään yhä uudelleen ja uudelleen vain sen takia, että ei ole tietoa naapurin tekemisistä. Ja toisaalta hyvä oma oppiminen edellyttää tekemistä itse, joskus alusta alkaen. Yhteistyössäkin joutuu etsimään omaan toimintaan näiden näkökulmien tasapainoa tuloksien saavuttamiseksi.

Julkishallinto puhuu mielellään koordinaatiosta, mutta vapaaehtoisten foorumien yhteistyössä se ei ehkä ole tarpeellisin asia. Koordinaatio vivahtaa liian paljon toiminnan johtamiselta, mikä on näinkin kirjavassa ja riippumattomassa joukossa vaikeaa, toisinaan jopa haitallista. Ruohonjuuritason toiminta ponnistaa usein vapaaehtoisten aktiivisuudesta ja saa käyttövoiman paikallisesta innostuksesta ja monista henkilökohtaisista motiiveista. 

Tietysti iso joukko tekee myös palkkatyötä, mutta merkittävä heterogeenisuus näyttäisi koskevan myös näitä organisaatioita. Motiivit ja kaikki tavoitteet eivät ole samankaltaisia, sen sijaan hyvät menetelmät voisivat olla. Kokemusten ja tiedon vaihto auttaa kaikkien toimintaa.

Tämä intensiivinen puheenvuorojen iltapäivä Tampereella oli yksi parhaita koosteita, missä olen pitkään aikaan ollut. Tapahtuman onnistuneista järjestelyistä vastasivat VRK, SeniorSurf sekä Helsingin ja Tampereen kaupungit, mistä heille kaikille kuuluu suuret kiitokset. Ensi vuoden tapahtuman järjestämiseen kohdistuu tämän perusteella kiinnostuneita odotuksia.

Kaikki työ on nyt arvokasta. Digi 2019 -tapahtumassa erityistä oli, että sitoutuminen yhteiseen tehtävään tuntui koko tilaisuuden ilmapiirissä riippumatta osallistujien taustasta. Yhteisesti ymmärretty ja jaettu tavoite on parasta koordinaatiota.

Ilkka Liedes

"Tämä digituen järjestäjien valtakunnallinen tapaaminen oli järjestyksessä toinen tilaisuus. Ensimmäinen järjestettiin syksyllä 2018 Helsingin kaupungin, Väestörekisterikeskuksen, Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan ja ENTER ry:n järjestäjämänä."

Kaikki tilaisuuden puheenvuorot löytyvät videotallenteina Kirjastokaista -kanavalta

1 kommentti:

  1. Kiitos Ilkka! Tapahtuman ohjelma oli minustakin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Kolmannen sektorin toiminta on erittäin merkityksellistä digiopastuksen kentällä. Järjestöjen ja digiopastajien työ tulee tehdä entistä näkyvämmäksi.

    Yhteistyössä on voimaa ja sitä SeniorSurfissa korostamme tässä kolmannen sektorin ja julkisen sektorin rajapinnassa! Terveisin Teija/SeniorSurf

    VastaaPoista

Jos kommentoinnissa on teknisiä ongelmia, lähetä kommenttiteksti sähköpostilla osoitteeseen info@entersenior.fi. Ylläpitäjä lisää kommentin haluamaasi juttuun nimellä tai nimimerkillä, jonka ilmoitat viestissä.