maanantai 12. huhtikuuta 2021

“Eteenpäin mennään esteet ylittäen“ - Enterin jäsenkysely

Enterin lähes tuhannen henkilön jäsenistölle lähetettiin helmikuussa sähköinen jäsenkysely, jossa he saivat arvioida yhdistyksen vuoden 2020 toimintaa sekä toivoa tietoiskuaiheita ja antaa kehittämisehdotuksia. Vastauksia saimme yhteensä 183 (19% jäsenkunnasta). Kyselyyn vastanneista 75 toimii vertaisopastajina.

Vastauksissa korostui jäsenistön tyytyväisyys toimintaan ja erityisesti koronaepidemian vuoksi tehtyyn nopeaan etäloikkaan. Tähän viittaa myös kirjoituksen otsikko: vaikka Enterin eteen tulee yllättäviä asioita niin pyrimme aina eteenpäin. Tietotekniikan kanssa myös jokaiselle käyttäjälle tulee eteen haasteita, mutta niistä voi selvitä muun muassa Enterin avustuksella.   

Alla olevassa kuviossa 1. on esitetty vastaajien tyytyväisyys Enterin tarjoamaan toimintaan. Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat ovat lähiopastukseen, mikä on hienoa, koska se on kuitenkin Enterin tärkein perustoiminta.

havainnollistava kuvio tyytyväisyydestä toimintaan
Kuvio 1. Tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan

Kyselyn perusteella myös toiminnan organisointiin, tiedottamiseen, jäsenistön vaikutusmahdollisuuksiin sekä toimiston asiakaspalveluun oltiin yhtä lailla tyytyväisiä kuin itse toimintaankin.

Miksi jäsenet sitten haluavat olla Enterissä jäsenenä? Tietotekniikan kehityksessä ajan tasalla pysyminen on se päällimmäisin syy (96% vastanneista). Lisäksi sosiaalisuus eli toisten senioreiden tapaaminen on tärkeää (48% vastanneista). 32% vastanneista arvostaa jäsenretkiä, mikä näkyykin siinä, että jäsenet ovat aktiivisia retkeläisiä ja monet retket täyttyvät hetkessä. Kyselyyn vastanneille vertaisopastajille toki opastajana toimiminen on tärkeä syy olla mukana.

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen, kuten kaikki tiedämme. Mitä Enterin jäsenistölle jäi päällimmäisenä vuodesta mieleen?

  • Nopea ja ketterä reagointi koronaan etätoimintana. Ylipäätään että toiminta jatkui vireänä mahdollisuuksien rajoissa eikä lamaannuttu. Toisaalta moni myös kertoi, ettei ollut hyödyntänyt etätoimintoja.
  • Lähiopastusten ja -tietoiskujen puute iso miinus - kyselyn vastauksissa kuitenkin korostettiin, ettei se toki ollut Enterin syytä.
  • Vertaisopastajat oli harmissaan lähiopastuksen eli mielekkään harrastuksen päättymisestä.
Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää tietää se, miten Enterin toiminta on konkreettisesti hyödyttänyt jäsenistöä. 70% vastaajista sanoi, että Enteriltä saadut tiedot ja taidot ovat hyödyttäneet nimenomaan laitteiden ja sovellusten teknisessä hallinnassa. Hyvin monenlaiset käytännön vinkit” -tyylinen vastaus toistui.

Oppien koettiin paljon hyödyttäneen myös sosiaalisten suhteiden ylläpidossa sekä esimerkiksi itseilmaisussa tietotekniikan keinoin. Erikseen nostettiin esiin etäohjelmien tuoma hyöty: oppiminen niiden välityksellä sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Kaikkiaan Enteriltä saadut opit edistivät minäpystyvyyttä sekä elämänhallinnan tunnetta. “Tuntee pysyvänsä ajan tasalla ja on tunne, että saa tukea jos tarvitsee.” Tietotekniikan kanssa toimimisen motivaatiota lisää selkeästi se, että tietää mistä apua helposti saa. Sen voi todeta myös tämän kirjoituksen loppukaneetista.

Kuluvalle vuodelle jätettiin runsaasti ehdotuksia ja toiveita. Tänne Ikinörttiin toivottiin omakohtaisia kertomuksia, ja suosittua Enteriläinen esillä -sarjaa siis tullaan edelleen jatkamaan. Jäsenretkiä toivottiin mm. teattereihin, kartanoihin ja esimerkiksi TV/radiotoimituksiin. Ja jos fyysiset retket eivät onnistu niin sitten toiveena oli virtuaalisia retkiä.

Yhdistyksen nettisivustoon kaivattiin raikastusta sekä vanhojen materiaalien siivousta. Kerron salaisuuden: Enterin nettisivu tulee uudistumaan kesän aikana! Oranssista emme luovu, mutta muutoin värit tulevat raikastumaan ja samalla toki sivustoa siivotaan.

Tietoiskutoiveissa korostuu ajankohtaiset ja uudehkot asiat, kuten mm. etäyhteysohjelmat, Googlen palvelut, viestisovellus Signal ja Äly-TV. Menneiden vuosien tapaan toiveissa oli myös paljon valokuviin liittyviä asioita sekä tietoturvaan ja huijauksiin liittyviä.  

Vertaisopastajien vastaukset


Jäsenkyselyssä on myös muutama kysymys kohdennettu heille, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana opastaneet. Vertaisopastajien vastauksia saimme 75 kpl.

Alla olevassa kuviossa 2. tummalla turkoosilla olevat “täysin samaa mieltä” -vastaukset kertovat, että myös yhdistyksen vapaaehtoiset ovat pääosin tyytyväisiä opastustoimintaan.
   
kuvio Vertaisopastajien mielipide yhdistyksen opastustoiminnasta
Kuvio 2. Vertaisopastajien mielipide yhdistyksen opastustoiminnasta

Koronan vuoksi tauolla olleilta opastajilta kysyttiin myös erikseen kuulumisia.  
Monet kaipasivat opastamista, opastajakavereita, vertaistukea ja keskusteluita kasvokkain, myös opastettavia kaivattiin. Monet pitivät Enterin erilaisia etätilaisuuksia yhteisöllisyyttä tukevina. Muutama on myös nauttinut vapautuneesta ajasta, ja toisaalta muutama on myös kokenut etääntyneensä opastamisesta.

Mitä hyötyä vertaisopastajat kokevat saavansa itselleen tekemästään vapaaehtoistyöstä? Kuten kuviosta 3. käy ilmi, suurin osa vastaajista sanoo päällimmäisen hyödyn olevan omien tietotekniikkataitojen kasvaminen ja ylläpitäminen. Tämä on myös se, mitä opastajat suullisesti korostavat: vaikka kyseessä on vapaaehtoistoiminta ja toisten auttaminen, niin opastajilla on vahvasti motiivina oma oppiminen.
kuvio 3 Mitä hyötyä opastamisesta opastajalle?
Kuvio 3. Mitä hyötyä opastamisesta on sinulle?


Loppukaneettina haluan palata vielä avun löytämisen ja motivaation suhteeseen, josta on oiva esimerkki tämä jonkun jäsenen avoin palaute:
 
Meriaiheisen kuvan päällä teksti:"Tietotekniikan aavalla merellä seilatessa jo pelkkä tieto siitä, että on Enter-satama, jossa voi käydä huoltamassa ja tankkaamassa osaamistaan, on kannustava tekijä "

Juulia Andersson
toiminnanjohtaja

Jäsenkyselyn vastausten analysointiin ovat osallistuneet myös Enterin muut toimistolaiset Nina Ziessler ja Päivi Savolainen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos kommentoinnissa on teknisiä ongelmia, lähetä kommenttiteksti sähköpostilla osoitteeseen info@entersenior.fi. Ylläpitäjä lisää kommentin haluamaasi juttuun nimellä tai nimimerkillä, jonka ilmoitat viestissä.