torstai 2. maaliskuuta 2017

Työkaveri on tärkeä myös vapaaehtoistyöntekijälleEnterin opastustoimintaa voi verrata  yritykseen, jonka työntekijät on hajasijoitettu eri toimipisteisiin ja jossa tehdään etätyötä ja  kommunikoidaan sosiaalisessa mediassa. Perinteinen työkaverin kasvokkain kohtaaminen on silti yhtä tärkeää kuin "oikeassa työelämässä".

Meillä näitä hajasijoitettuja vapaaehtoistyöntekijöitä on noin 130. Toimimme seitsemän kaupungin alueella yli viidessäkymmenessä opastuspaikassa kahden palkatun työntekijän koordinoimana. Kahdesta kolmeen vapaaehtoistyöntekijää opastuspistettä kohden on tavallisin määrä. Se ei silti takaa työkaverin tapaamista, sillä opastusvuorot saattavat olla eri aikoina.  Opastaminen useassa paikassa lisää mahdollisuutta kohdata kollegoja. Enterillä on kymmenen yhden opastajan pistettä ja ”moniopastajaiset”
Kampin palvelukeskus ja Kirjasto 10. Kampissa saattaa vakituisena opastusaikana olla paikalla 15 opastajaa.  Kymppi on toinen suurista vapaaehtoispaikoista 14 vakiopastajallaan.

Toimiva tukiverkko tarpeen
Vapaaehtoistyöntekijä toimisi melko yksin, ellei hänellä olisi vahvaa tukiverkkoa. Monet enteriläisistä osallistuvat yhdistyksen työryhmiin ja näin ollen tapaamme toisiamme kasvokkain palavereissa. Opastajilla on myös itseohjautuvia opintopiirejä erilaisten tietoteknisten uutuuksien tai hankalaksi koettujen aiheiden ympärillä. Piiri kokoontuu muutaman kerran tai jää tarpeen mukaan vakituiseksi. Näissä omaehtoisesti luoduissa piireissä on mukava fiilis. Tavoitteellisina ne eivät ole vain kahvittelua ja ajanvietettä, joka sekin on toki tärkeätä.

Enterissä ei ole hierarkiaa, vaikka mainitsemmekin yli 800 jäsenen joukosta aina erikseen opastajat. Oppiakseen uusia taitoja myös opastajat osallistuvat jäsenille tai kaikille ikäihmisille avoimiin tietoiskuihin ja luennoille.  Näissä tilaisuuksissa on mahdollisuus vaihtaa sananen tutun tai ennestään tuntemattoman osallistujan kanssa. Enterin kiitellyt jäsenretket luovat hyviä mahdollisuuksia kohtaamisille.

Vapaaehtoistyössä tehdään yhteistyötä
Jos itse ei osaa ratkaista opastettavan ongelmaa, pyydetään apua toiselta opastajalta. Yksin opastava voi tarvittaessa hakea apua Facebook-ryhmältä tai etätuelta. Opastamme pääasiassa kirjastoissa ja palvelukeskuksissa ja toimimme vuorovaikutuksessa niiden henkilökunnan ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Enterin opastajat ovat myös osa Helsingin digineuvojien verkostoa ja vuosittaisista yhteistapaamisista on tullut tärkeitä tilaisuuksia vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia.

Some lisää yhteisöllisyyttä
Lähes kaikki opastajat kuuluvat  "Enterin opastajat" Facebook–ryhmään.  Koska ryhmä on suljettu ulkopuolisilta, voidaan siinä keskustella kokemuksista, lukea toisten iloista, auttaa opastustilanteiden pulmissa ja ratkoa teknisiä ongelmia. Syksyllä 2016 aloitimme kokeilun, jossa ryhmä etäopastuksesta kiinnostuneita Enterin vapaaehtoisia antaa etänä tukea toisille Enterin opastajille TeamViewer-ohjelman avulla.

Opastajatapaamisia pari kertaa vuodessa
Enterin tämän kevään opastajatapaaminen oli 24.2. vasta avatussa Maunula-talossa.  Tietopuolisessa osuudessa nordealaiset esittelivät uusia tunnistautumistapoja ja pankin mobiilisovelluksia.  Kahvitauko ei meinannut nytkään riittää rupatteluun ja tuttujen tapaamiseen. Lisämahdollisuuden ajatusten vaihtoon antoi Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan aluejohtaja Tarja Ylimaan johtama toiminnallinen ohjelma, jonka aiheina olivat vuorovaikutustaidot ja ikäihmisten kohtaaminen opastustyössä. Kuva todistaa, että viihdyimme.


Eläkkeelle jäädessä saattaa ikävöidä työyhteisöä. Vapaaehtoistyön kautta saa työkavereita ja uudenlaisen työyhteisön. 

Aulikki Uusitalo-Kasvio
Enterin opastaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti