tiistai 13. kesäkuuta 2017

"Ikääntyneet ihmiset digitaalisten palvelujen käyttäjinä" – enteriläisiä mukana opinnäytetutkimuksessa


Ryhtyessäni tekemään ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä halusin tehdä sen jostakin ajankohtaisesta ja tärkeästä aiheesta. Sellaisesta, joka ei ole liian teoreettista ja josta olisi hyötyä jollekin kohderyhmälle. Päädyin tutkimaan, millainen ikäihmisten tilanne digitaalisten palvelujen käyttäjinä oikein on.

Ennen kaikkea haluan kiittää kaikkia Enter ry:n ja tamperelaisen ja ATK Seniorit Mukanetti ry:n aktiivisia vastaajia. Näistä teidän - ihan oikeiden ihmisten - kirjoittamista vastauksista oli korvaamaton apu työtä tehdessäni. Ilman persoonallisia ääniänne se olisi jäänyt paljon ankeammaksi.  Tavoitteenani oli saada aitoja ja henkilökohtaisia vastauksia ja kokemuksia mukaan tutkimukseeni, ja juuri sellaisia sainkin. 

Opinnäytetyöni on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705239582
Se on luonnollisesti kirjoitettu kohtuullisen kuivakkaan, opinnäytetyömäiseen tyyliin. Siksi yritän esitellä tässä muutamia otteita työstäni hieman mielenkiintoisemmin. Laajempi tutustuminen - johon tietysti kannustan - onnistuu lukemalla varsinaista opinnäytetyötä.

En väitä, että oikeasti tietäisin, miltä iäkkäämmistä tietotekniikan käyttäjistä tuntuu. En edes nyt oman tutkimukseni tekemisen jälkeen. Niin kuin eräässä tutkimuskyselyni vastauksessa todettiin: "Nuoren ihmisen on vaikea ymmärtää, että voi olla huono kuulo ja näkö ja molemmat hermoilevat." Haluan kuitenkin tuoda omalta osaltani näitä kokemuksia ja mahdollisia haasteita esille ja tietoisuuteen.

Mitä sain selville

Tutkimani ikäihmiset ovat kiinnostuneita tietotekniikasta ja tietoteknisestä koulutuksesta. Heidän harrastuneisuuttaan todistaa jo se, että he ovat liittyneet ikäihmisten tietotekniikkayhdistyksiin.  Kyselyni vastaajilla ei juuri ole ongelmia tietokoneohjelmien käytössä, tabletteja ja älypuhelimia käytetään sujuvasti ja vapaaehtoistyönä vielä autetaan ikätovereita heidän mahdollisten tietoteknisten ongelmiensa kanssa.  Vaikka tulokset eivät ole yleistettävissä koko ikäihmisten joukkoon, ovat vastaajilta saamani mielipiteet ja osin napakkakin kritiikki hyödynnettävissä suunniteltaessa ikäihmisille digitaalisia palveluja ja koulutusta.
 
Tutkimukseni perusteella ikääntyneiden, niin kuin muidenkin tietotekniikan käyttäjien on mahdollista hyötyä suuresti digitalisaatiosta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että riittävää ja relevanttia koulutusta tietotekniikan käyttöön on saatavilla sitä tarvitseville. Erityisesti julkisten palvelujen tulisi olla saatavilla kaikille. Palvelujen tulisi olla nykyaikanakin ihmisläheisiä eikä sosiaalisuutta tulisi unohtaa tietotekniikkaa käytettäessä.

Tässä erään monitaiturin toiveita koulutustarjontaan liittyen:

"Kunnolliset kielen itseopiskeluohjelmat olisvati aika hyvä juttu, varsinkin kreikka, ja entisten Kaksoisvirtain maiden kielet ja vanhan saksan kirjaimet- kirjoitus- ja lukutaito.
Käsitöiden teko, pajupunonta, monimutkaisten himmelien teko, opetusvideoiden teko, kyllä sitä opittavaa löytyy..."

Vaikka työni pääpaino oli digitaalisissa palveluissa, niistä puhuttaessa ei sovi unohtaa sosiaalista mediaa. Osassa kyselyni vastauksista oli rivien välistä luettavissa, ettei vastaaja välttämättä ole sosiaalisen median innokkain kannattaja tai aktiivikäyttäjä:

"Suhtautumiseni sosiaaliseen mediaan on muuttumassa vastenmieliseksi."

"En halua sekaantua 'sosiaaliseen mediaan', suosittelen vakavasti pysymään erossa Googlen, Facebookin tms. suuryhtiöiden verkostoista."

"Some on epäsosiaalinen ja totuutta karttava viestintäkeino!"

Enter ry:n ja muiden vastaavien yhdistysten apu voisi kuitenkin auttaa saamaan tolkkua jopa sosiaalisesta mediasta:

"Lähtisin heti Facebook-kurssille, jos sellaisen löytäisin."

Poikkeuksellinen joukko

Varmastikaan kaikilla samanikäisillä suomalaisilla eivät asiat ole yhtä hyvin kuin tutkimukseeni osallistuneilla. Pidin alusta asti mielessä, että valitessani tutkimukseen Enter ry:n jäseniä, eivät he välttämättä ole kovin hyvä kohde siinä mielessä, että hehän ovat luonnollisesti liian hyviä käyttämään tietokoneita! Löysin kuitenkin asiasta myös yhden hyvän puolen: tietoteknisesti harjaantunut henkilö osaa luultavasti pukea kokemuksensa ja ajatuksensa taitavasti sanoiksi.

Lisäksi teidän asiantuntemuksestanne kertovat myös nokkelat oivallukset, joita sain lukea kyselyni vastauksista. Esimerkiksi yksi vastaajista osui todella asian ytimeen: "...jopa silitysraudan mukana tulee käyttöohje, muttei näiden monimutkaisten laitteiden mukana." Tällaiset kommentit osoittavat sellaista näkemystä, jota tuotteiden suunnittelijoilta itseltään tuntuu toisinaan puuttuvan.

Muutosta vaaditaan

Myös yhteiskuntakritiikki oli sen verran valveutunutta ja purevaa, ettei minun tarvinnut paljon enää omia oivalluksia tehdä opinnäytetyössäni; kunhan siteerasin kommenttejanne: 

"TIETOTEKNIIKKA ON KANSALAISOIKEUS onkohan? Paremminkin se on VELVOLLISUUS ja kun se on velvollisuus, pitäisi myös järjestää koulutusta, johon jokaisella olisi varaa."

"Mitä enemmän tietotekniikkapalveluita kaupallistetaan sitä häikäilemättömimmin palveluja tarjoavat yritykset rahastavat kuluttajia tarjoamistaan palveluista. Neuvontaa ja koulutusta pitäisi olla kaiken aikaa helposti ja maksutta kuluttajien saatavilla. Jonkun pitäisi myös valvoa palveluntarjoajia."

Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, ettei ole mitään estettä ikäihmisten mukanaololle tietokoneiden ja muun nykytekniikan käytössä samalla tavalla kuin muutkin. Tässä yhteydessä täytyy muistaa kiittää Enter ry:tä ja muita vastaavia yhdistyksiä heidän tarjoamastaan selkeästä, toimivasta ja relevantista koulutuksesta. Kaikki voivat oppia, kunhan koulutus on ymmärrettävää ja hyödyllistä.

Lisää parhaita paloja

"LAITTEET ja YHTEYDET TULISI OLLA ILMAISIA SEKÄ TURVALLISIA KÄYTTÄÄ!
(KOSKA KANSAA AJETAAN KORTISTOON ILMAISELLA TYÖNTEOLLA)."

"Minulle vähän "pakkopullaa". Hankalia tilanteita kohdatessa jopa tehnyt mieli heittää ikkunasta ulos!"

"Onhan tästä hyötyä paljonkin, mutta jokainen tietää miten nopeasti kaikki muuttuu. On vaikea pysyä perässä. Ennen kaikkea, kun mitään ohjekirjoja ei oikein ole saatavissa ja juuri ne ohjeet pitäisi sitten yht´äkkiä löytää NETistä Vakio sanonta Katso NETistä! 

Se on eri asia "vauvoilla", jotka syntyvät tietokone kainalossa!"

"Myönteisesti asennoituvat haluavat oppia koska siitä on huvia ja hyötyä."

Kiitos vielä kerran kaikille enteriläisille ja mukanettilaisille!

Juuso Kosonen
Tradenomi aivan näinä päivinä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jos kommentoinnissa on teknisiä ongelmia, lähetä kommenttiteksti sähköpostilla osoitteeseen info@entersenior.fi. Ylläpitäjä lisää kommentin haluamaasi juttuun nimellä tai nimimerkillä, jonka ilmoitat viestissä.