keskiviikko 12. joulukuuta 2018

Enterin toiminta laajenee - missä mennään vuoden 2018 päätteeksi?


ENTER ry on Stean hankerahoituksen turvin pystynyt vuonna 2018 ulottamaan toimintaansa yhä laajemmalle alueelle. Opastustoiminta on aiemmin painottunut pitkälti pääkaupunkiseudulle, vaikka kyselyitä opastuksista on tullut yhä enenevässä määrin myös muun Uudenmaan alueelta.  

Minut palkattiin maaliskuussa 2018 Enterin toimistolle kolmanneksi työntekijäksi, koordinoimaan ja laajentamaan opastustoimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan alueella. Esittelyni löytyy maaliskuun Ikinörtistä, tuolloin olin juuri astunut mukaan Enterin remmiin.

Aivan tyhjästä minun ei tarvinnut aloittaa, sillä monella pääkaupunkiseudun ulkopuolisella paikkakunnalla - Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Kerava - opastustoiminta oli vakiintunut jo useiden vuosien ajan. Nurmijärvi ja Kirkkonummi tulivat mukaan 2017 ja vuoden 2018 alussa noin kymmenhenkinen opastajaporukka käynnisti toiminnan Porvoossa.  

Hetken lähtötilannetta ihmeteltyäni, jalkauduin monille Uudenmaan opastuspaikoillemme. Ohjelmassa oli opastajien ja yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tapaamisia, alueellisia  opastajatapaamisia sekä uusien opastajien perehdytystä. Kevään mittaan aloin hahmottaa, ketkä opastajat ja yhteyshenkilöt missäkin paikassa toimivat, ja sain nimille kasvoja mielessäni.


Syksynkin aikana olen matkannut paljon eri paikkakunnilla. Olen mm. esitellyt Enterin opastuksia erilaisilla messuilla yhdessä paikallisten opastajien kanssa. Tavoitteenamme on ollut löytää sekä opastettavia että opastajia mukaan opastustoimintaan.

Ajan myötä myös erilaiset ikäihmisten ja digiasioiden kanssa toimivat tahot ovat alkaneet tulla tutuiksi ja yhteistyömahdollisuuksia on auennut yhä enemmän. Joillain alueilla olemme olleet mukana käynnistämässä digikoordinaattoreiden paikallisverkostoa, toisilla alueilla puolestaan on yhteistyökumppaneiden kanssa saatu aikaan yhteisiä opastuspaikkoja.

Toiminnan laajentumisen tilanne vuoden 2018 lähetessä loppuaan
Tänä vuonna opastustoimintaa on laajennettu kolmelle uudelle paikkakunnalle: Porvooseen, Raaseporiin ja Sipooseen. Tämän lisäksi uusia opastuspaikkoja on syntynyt jo ennestään mukana olleille opastuspaikkakunnillemme myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Enter toimii tällä hetkellä yhteensä 12:lla paikkakunnalla. Vuoden 2017 lopussa paikkakuntia oli yhdeksän ja 2016 päätteeksi seitsemän, joten laajenemisen vauhti eri alueille on viime vuosina ollut hyvin nopea.

Suunnitelmia vuodelle 2019
Opastustoiminta käynnistetään ainakin Lohjalla, mahdollisesti myös Mäntsälässä. Toiminnan laajeneminen mahdollisimman nopeasti ei ole itsessään kaikista tärkein tavoite. Järkevää on edetä siten, että pystymme tukemaan uusia, juuri aloitettuja alueita sekä koordinoimaan myös jo pidempään toimineita opastuspaikkojamme.

Monilla uusilla opastuspaikoilla on pulaa opastajista
Opastajia yritetään rekrytoida mahdollisuuksien mukaan verkostojen, viestinnän tai opastajien etsimistilaisuuksien avulla. Pulaa voi olla myös opastettavista, heitä yritetään tavoittaa paikallisviestintää lisäämällä, erilaisiin tilaisuuksiin osallistumalla sekä järjestämällä Enterin toimintaa esitteleviä tietoiskuja opastuksiin tuloon rohkaisemiseksi.

Etäyhteydet, tietoiskut ja tapahtumat yhteenkuuluvuuden lisääjinä  
Uusien paikkakuntien opastajat pyritään kytkemään osaksi Enterin laajempaa opastajayhteisöä parantamalla etäyhteyksiä sekä järjestämällä tietoiskuja ja erilaisia tilaisuuksia aiempaa enemmän myös fyysisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Halutaan, että opastajat ja jäsenet kokevat sijainnista riippumatta olevansa osa Enterin porukkaa.


Omakohtaisesti on ollut hienoa olla mukana viemässä opastustoimintaa yhä laajemmalle alueelle. Toiminnan tarkoitusta ja tarpeellisuutta ei ole missään vaiheessa tarvinnut perustella, ainoastaan vastata olemassa olevaan tarpeeseen ja kysyntään. Kaikki tilat ja tahot, joita olen opastuspaikoiksi pyytänyt, ovat lähteneet innolla mukaan toimintaan ja monet opastuspaikkojen yhteyshenkilöt ovat aktiivisesti ja lämminhenkisesti koordinoineet paikallista opastajaporukkaa. Vertaisopastajat, jotka opastustoimintaa ovat tehneet, ovat olleet sydämellään asiassa mukana, kärsivällisesti opastettavia kuunnellen ja auttaen. Opastettavista on välittynyt kiitollisuus opastajien tekemää arvokasta työtä kohtaan ja huojennus siitä, että heitä ei ole jätetty yksin digimaailman haasteiden kanssa.

Vapaaehtoisten opastajien innostus ja motivaatio opastustoimintaa kohtaan on tuonut paljon virtaa myös omaan työhöni. Tuntuukin todella palkitsevalta nähdä opastusten leviävän ja vakiintuvan yhä laajemmalle alueelle.

Kiitos kuluneesta, antoisasta vuodesta kaikille, niin vanhoille kuin uusille opastajille, opastuspaikoille ja yhteistyökumppaneille ympäri Uuttamaata. Pidetään innostus ja ilo tekemisessä mukana jatkossakin - se on paras tapa saada uutta porukkaa mukaan tarpeelliseen, mutta myös hauskaan toimintaan!
Päivi Savolainen, projektisuunnittelija ENTER ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti